Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Disruptive Behavior Diagnostic Observation Schedule (DBDOS)

  • Oorspronkelijke versie: (Wakschlag e.a., 2008a, 2008b)
  • Huidige versie: (Wakschlag e.a., 2008a, 2008b)
  • Doel: Diagnostiek van ODD en CD
  • Gebruik: Gedragsstoornissen (ODD-CD)
  • Doelgroep: 3-6 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Gestructureerde gedragsobservatie door intensief
  • getrainde professional.
  • Tijdsduur: 50 minuten

Inhoud van de vragenlijst DBDOS

Materiaal

Handleiding en vragenlijsten.

Schalen

De DB-DOS is een gedragsobservatie gebaseerd op de ADOS en meet gehoorzaamheid, frustratie, sociale interactie en internalisatie van regels. Hij bestaat uit drie interactionele modules: een ouder-kind module en twee modules voor de supervisor. In een van de supervisor-modules is de supervisor actief betrokken bij het kind, in de andere is de supervisor aanwezig maar bezig met iets anders. Er wordt een protocol gevolgd zowel voor wat de uit te voeren taken betreft (vb. eerst kleuren en vervolgens opruimen; een puzzel maken; zelfstandig een tekening maken) als de reactie van de onderzoeker (actieve steun, terughoudendheid in steun). De ouder- kind module geeft meer inzicht in probleemgedrag en het opvoedgedrag van de ouder. Onderwerpen die de revue passeren zijn: school, vrienden, hobby’s, activiteiten en clubs, relatie met ouders en broers en zussen, angsten, zorgen, zelfvertrouwen, stemming, uitdagend gedrag, agressie en antisociaal gedrag.

Interpretatie

Het codeersysteem bestaat uit 21 codes georganiseerd in termen van problemen in de domeinen Gedragsregulatie en Boosheid-Regulatie. Onderscheid tussen normaal wangedrag en verstorend wangedrag door kwalitatieve afbreekpunten. Gescoord wordt op een vierpuntsschaal (0= normatief gedrag, 1= normatief wangedrag, 2= zorgelijk, 3=atypisch). De DB-DOS leidt dus tot zes scores.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst DBDOS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de DBDOS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst DBDOS

  • Wakschlag, L. S., Hill, C., Carter, A. S., Danis, B., Egger, H. L., Keenan, , Cicchetti, D., Maskowitz, K., Burns, J., & Briggs-Gowan, M. J. (2008a). Observational assessment of preschool disruptive behaviour, Part I: Reliablility of the Disruptive Behavior Diagnostic Observation Schedule (DB-DOS). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 622-631.
  • Wakschlag, L. S., Briggs-Gowan, M. J., Hill, C., Danis, B., Leventhal, B. L., Keenan, K., Egger, H. L., Cicchetti, D., Burns, J., & Carter, A. S. (2008b). Observational assessment of preschool disruptive behaviour, Part II: Validity of the Disruptive Behavior Diagnostic Schedule (DB-DOS). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 632-641.

Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit in Nederland loopt: T. Bunte & prof. dr.
W. Matthys (Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, UMC Utrecht), prof. dr. P. van der Heijden (Methoden en Technieken, Universiteit Utrecht).

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst DBDOS

Het instrument is momenteel nog niet beschikbaar.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.