Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV)

  • Oorspronkelijke versie: Schaffer et al. (2000)
  • Huidige versie: Schaffer et al. (2000)
  • Doel: Screening van meer dan dertig psychiatrische stoornissen
  • Gebruik: gedragsstoornissen ODD/CD
  • Doelgroep: 9-17 jaar
  • Afname en scoring: Gestructureerd diagnostisch instrument af te nemen bij kind (DISC-Y) en ouders (DISC-P). Een korte training is vereist.
  • Tijdsduur: Onbekend (zeer omvangrijke vragenlijst)

Inhoud van de vragenlijst DISC-IV

Materiaal

24 modules, afzonderlijk af te nemen, in totaal 6 diagnostische hoofdcategorieën

Schalen

In totaal zijn er ongeveer 3000 vragen. De diagnostische hoofdcategorieën betreffen Angststoornissen, Stemmingsstoornissen, Gedragsstoornissen, Middelenmisbruik, Schizofrenie en Gemengd (onder andere eetstoornissen), plus een module ‘’hele leven’’. Het betreft ‘stamvragen’ (brede vragen die vragen naar de meest essentiële aspecten van symptomen) en ‘contingente vragen’ die ingaan op de frequentie, duur en intensiteit van gedragingen, zodra er sprake is van symptomen. Daarnaast zijn er nog vragen naar de beginleeftijd, de mate van beperking en de behandeling.

Interpretatie

De vragenlijst kan met de computer gescoord worden. De lijst volgt zoveel mogelijk de voorwaarden zoals beschreven in de DSM-IV. Verder zijn er symptoom- en criteriumschalen voor de meeste diagnoses. Er wordt gebruik gemaakt van cut-off scores.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst DISC-IV

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de DISC-IV niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst DISC-IV

Shaffer D, Fisher P, Lucas CP, Dulcan MK, Schwab-Stone ME (2000). NIMH Diagnostic
Interview Schedule for Children Version IV (NIMH DISC-IV): description, differences from
previous versions, and reliability of some common diagnoses. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Jan;39(1), 28-38.

Uitgever van de vragenlijst DISC-IV

Verkrijgbaar bij: UCKJP/Accare en Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus Universiteit Rotterdam

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.