Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview (3Di)

  • Oorspronkelijke versie: Skuse, Warrington, Bishop et.al. (2004)
  • Huidige versie: Skuse, Warrington, Bishop et.al. (2004
  • Doel: Inventarisatie van de kenmerken van autisme.
  • Gebruik: Autisme
  • Doelgroep: Kinderen en jongeren met vermoeden van autisme (geen leeftijdsrestricties, kan ook als het kind een verstandelijke beperking heeft)
  • Afname en scoring: Hoe: Gestandaardiseerd interview met de ouder(s) voor inventarisatie van kenmerken van autisme
  • Tijdsduur: 45 – 60 minuten

Inhoud van de vragenlijst 3Di

Materiaal

Het interview wordt afgenomen via computersoftware.

Schalen

Het interview bestaat uit 183 items betreffende demografie, familie, ontwikkelingsgeschiedenis, en motorische vaardigheden. Er zijn 266 vragen die (in)direct gerelateerd zijn aan autismespectrumstoonissen en 291 vragen die betrekking hebben op de huidige mentale toestanden, die relevant zijn om een andere diagnose te kunnen stellen. De 3Di bevat een Autisme-kernmodule, deze module kan een betrouwbare inschatting geven van de aanwezigheid van autistiforme kenmerken volgens de ervaring van de ouder/verzorger. Naast deze Autisme-kernmodule beschikt de 3Di over een ouderanamnese, een autisme-interview en modules voor verschillende andere stoornissen bij kinderen en jongeren. De uitkomst van de 3Di geeft, naast een classificatie op basis van de verkregen informatie, dimensionele scores die een indicatie geven van het functioneren van het kind op het gebied van sociale wederkerigheid, communicatie en stereotype gedragingen.

Interpretatie

Het computerprogramma genereert, direct na voltooiing van de vragenlijst een rapport (ongeveer 1500 woorden).

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst 3Di

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de 3Di niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst 3Di

  • Skuse, D., Warrington, R., Bishop, D., Chowdhury, U., Lau, J., Mandy, W., & Place, M. (2004). The Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview (3di): A Novel Computerized Assessment for Autism Spectrum Disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43, 548558

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst 3Di

Professionals op het gebied van autisme-diagnostiek kunnen deelnemen aan de 3Ditraining van Yulius. Tijdens de training leert de cursist hoe de 3Di afgenomen en gescoord dient te worden. Inbegrepen in het trainingsbedrag zijn licentie voor onbeperkt gebruik van het programma en deelname aan consensus- en bijscholingsavonden na de training.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.