Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

ToM-training

behandelmethode ToM-training

Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties

De ToM-training ontwikkelt sociaal competent en sociaal vaardig gedrag, waardoor het kind sociale situaties beter kan inschatten, emoties bij zichzelf en anderen herkennen en zich verplaatsen in de gedachten en overwegingen van anderen.

Doelgroep

Sociaal onvaardige en sociaal immature kinderen. De behandelmethode is niet stoornisgebonden, maar onder meer geschikt voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met autisme.

Doelstelling

Het verbeteren van de Theory of Mind en het ontwikkelen van sociaal competent of sociaal vaardig gedrag. Kinderen vaardiger maken in het inschatten van sociale situaties, waardoor zij beter in staat zijn emoties bij zichzelf en anderen te herkennen,en zich te verplaatsen in de gedachten en overwegingen van anderen.

Aantal zittingen

Nader te bepalen door uitvoerende.

Uitvoerende(n)

Specificaties met betrekking tot de uitvoerende(n) ontbreken.

Voorbereiding

Trainers dienen zelf sessies samen te stellen en zelf een definitief trainingsprogramma te maken. Hiervoor moet de ToM-test afgenomen worden en er moet rekening gehouden worden met de aard en ernst van de problematiek, de hulpvraag, de samenstelling van de groep en de setting waarin de training plaatsvindt.

behandelmethode ToM-training

Auteur: Dr. Pim Steerneman, 2004
Uitgever: Garant.
ISBN: 9044115286

Auteur: Dr. Pim Steerneman, 2004
Uitgever: Garant.
ISBN: 9044115286