Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Een nieuwe koers

behandelmethode Nieuwe koers

‘Een nieuwe koers’ is een training die zich richt op kinderen met ADHD, uit te voeren door leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

In de behandelmethode zijn zowel het doel van de behandeling en de doelgroep duidelijk omschreven, ook is de behandelmethode goed voor te bereiden. Het programma bestaat uit 6 zittingen (specifieke duur van de zittingen niet gespecificeerd). Vanuit de klinische praktijk is dit een prettig compact en werkbaar programma; in de praktijk blijkt dat scholen behoefte hebben aan een nog korter programma – scholen haken af vanwege te forse tijdsinvestering. De behandelmethode gaat uit van een groepstraining maar geeft ook mogelijkheid voor een individuele variant (hierbij is het enigszins onduidelijk in hoeverre de groepstraining precies hetzelfde opgezet dient te zijn als de individuele variant), waarbij vooral ingestoken wordt op het ontwikkelen van gedragtherapeutische vaardigheden bij de leerkracht. Er wordt eerst gekeken hoe de problemen op school eruit zien in bepaalde situaties. Van daaruit worden concrete handelingsplannen opgesteld, waarbij de focus achtereenvolgens ligt op de taaksituatie, overgangssituaties en vrije situaties. Afstemming met de ouders (door de leerkracht) vormt hierbij een belangrijk aspect. Functiegroepen zijn duidelijk omschreven, maar wanneer iemand als voldoende toegerust wordt beoordeeld (bijvoorbeeld door aanvullende ervaring in het onderwijs) wordt niet gespecificeerd. De behandelmethode heeft een zeer schappelijke prijs (€ 25).

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Zowel onderzoeksgegevens over de stoornis en de behandeling zijn aanwezig, maar zouden uitgebreider kunnen worden beschreven. Er wordt wel genoemd welke elementen uit onderzoek als werkzaam naar voren komen, maar niet hoe deze concreet vormgegeven moeten worden, bijvoorbeeld bij ‘goede afstemming tussen thuis en school’ of ‘voorwaarden scheppen voor een optimale leeromgeving’. Hoewel een deel van de laatste zitting wordt besteed aan factoren die het therapie-effect kunnen beïnvloeden wordt dit niet wetenschappelijk onderbouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal onderzoek, echter voor de onderbouwing van de interventie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van onderzoek dat werd uitgevoerd door de ontwikkelaars. Een meer uitgebreid review van nationaal en internationaal beschikbare studies naar de effectiviteit van (vergelijkbare) leerkrachtinterventies ontbreekt in de handleiding. Het is fraai dat de interventie door de ontwikkelaars onderzocht is. Kanttekening hierbij is dat het niet voor de volledige leeftijdsgroep onderzocht is.

Toepasbaarheid

De behandelmethode is grotendeels zeer gebruiksvriendelijk en goed werkbaar. Een aantal werkvormen wordt wat weinig uitgewerkt. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd ‘een videofragment’ te laten zien of het is niet geheel duidelijk hoe de uitwerking van een specifieke werkvorm zou moeten zijn. Er staat in de behandelmethode niet iets beschreven over (het borgen van) de behandelintegriteit. Omdat leerkrachten soms moeilijk te motiveren zijn voor de training bestaat het risico dat alleen enkele onderdelen van de behandeling worden uitgevoerd en niet het geheel. De prijs van de behandelmethode zelf is prima. Omdat de behandelmethode gericht is op enkel de leerkrachten valt de behandeling door medewerkers in de GGZ alleen als indirecte tijd te declareren. Behandelinhoudelijk zou het voordelen kunnen hebben als de (ouders van de) patiënt (gedeeltelijk) aan de behandeling deelnemen.

Verzorging van de behandelmethode

Het handboek ziet er erg netjes uit. Een apart werkboek voor leerkrachten met daarin de hand-outs en huiswerkbladen ontbreekt.

Doelgroep

Leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs met kinderen met ADHD in de klas.

Doelstelling

De training richt zich op de aanpak van een specifieke leerling met ADHD, hanteert een systeemtherapeutisch perspectief en is gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om de puntjes op de i te zetten in hun aansturing van kinderen met ADHD. Door de training ontwikkelt de leerkracht een professionele houding waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de behandeling van kinderen met ADHD.

Vorm

Een nieuwe koers is niet zozeer een leesboek maar een doe-boek. Leerkrachten kunnen aan de hand van het boek veel oefenen. Aspecten van het bedenken, uitvoeren, evalueren en bijsturen van een effectieve aanpak worden doorlopen en vervolgens geoefend tijdens de les, bij overgangssituaties en in vrije situaties.

Uitvoerenden

Een nieuwe koers is geschreven voor leerkrachten, maar de training krijgt draagvlak door samen te werken met ouders en collega’s door hun aandeel in de aansturing expliciet te maken.

Voorbereiding

Geen

Kosten

€ 25

behandelmethode Nieuwe koers

Auteur: Mirjam Hinfelaar en Esther ten Brink
Uitgever: Verkrijgbaar bij boekenhandel

Auteur: Mirjam Hinfelaar en Esther ten Brink
Uitgever: Verkrijgbaar bij boekenhandel