Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Inleiding vluchtelingenkinderen

In Nederland wonen steeds meer kinderen die met of zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. In 2015 zaten ruim 13.000 kinderen in asielzoekerscentra. In 2016 is dit aantal toegenomen tot 20.290 kinderen in de leeftijd van 0 tot 17 jaar in de centrale opvang. Het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers in 2015 is zelfs verviervoudigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze kinderen hebben daar vaak geen eigen keuze in gehad. De meeste vluchtelingenkinderen en -gezinnen hebben te maken met de gevolgen van trauma (Coppens, Van Kregten, & Sneijderberg, 2016).

Informatie over voorzieningen en hulp voor vluchtelingenkinderen is verspreid op het internet te vinden. Dit kennisdossier bundelt deze informatie zodat deze op één plek te vinden is voor professionals in de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg, scholen en leerkrachten en andere geïnteresseerden. Daar waar mogelijk linkt dit kennisdossier aan andere informatie.

Dit kennisdossier biedt praktische informatie over voorzieningen, psychische zorg en behandeling en wie waar verantwoordelijk voor is. Het kennisdossier voorziet in informatie over veerkracht en de rol van het gezin hierin. Het geeft betekenis aan de huidige maatschappelijke context waarin de zorg voor vluchtelingen zich nu afspeelt en biedt een overzicht van organisaties én experts die benaderd kunnen worden voor meer informatie of hulp bij vragen.

Dit dossier gaat over vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 0 tot +/- 25 jaar. Waar het gaat over vluchtelingenkinderen worden ook kinderen bedoeld die nog in de asielprocedure zitten. Zie voor verdere uitleg over het verschil tussen asielzoekers en vluchtelingen de terminologie.

Bron

Coppens, L., van Kregten, C., & Sneijderberg, M. (2016). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Amsterdam: SWP.