Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Cormorbiditeit

In de studie van Vreugdenhil voldeed 67% van de gedetineerde jongens aan de criteria voor twee stoornissen, waarbij de combinatie internaliserende stoornis (angst- en stemmingsstoornissen) en psychotische symptomen het meest werd geconstateerd. Daarnaast werd de combinatie middelenmisbruik ofwel CD/ODD in combinatie met ADHD geconstateerd.

Vermeiren (2003) laat in zijn review zien dat in meer dan 50% sprake is van een diagnose gerelateerd aan middelengebruik in combinatie met CD. Uit Amerikaans onderzoek (Abram, 2003) bleek eveneens dat de combinatie middelen misbruik en ADHD of een gedragsstoornis bij jongens vaker voorkomt dan andere combinaties.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 93,6 procent van de vrouwelijke jeugddelinquenten aan de criteria van ten minste een psychische stoornis voldeed (Marston e.a., 2012). Van dit percentage voldeed bijna elke vrouwelijke gedetineerde aan een externaliserende stoornis zoals ADHD en/of ODD/CD en/of middelenmisbruik. Een derde voldeed aan de criteria voor een internaliserende stoornis zoals stemmingsstoornissen en/of angststoornissen (Marston et al., 2012).

Jongeren met een LVB en jeugdigen met zwakbegaafdheid lopen meer risico om crimineel gedrag te vertonen en in aanraking met justitie te komen (Collot d’Escury, 2007; Kaal, 2013).