Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Expertgroep Chronisch trauma

Binnen het kader van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is sinds 2012 de expertgroep chronische traumatisering actief. Deze expertgroep is voortgekomen uit het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering dat in 2011 is opgeheven.

De leden van de expertgroep zijn werkzaam bij instellingen/afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bij instellingen voor jeugdhulpverlening, die zich onder andere hebben gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van chronische traumatisering bij kinderen en jongeren. Zij doen dat altijd in relatie met het gezin en/of de directe sociale omgeving van de betrokken jeugdigen.

De expertgroep chronische traumatisering stelt zich ten doel de professionele standaard, de toegankelijkheid en de verspreiding van behandelmogelijkheden voor kinderen en jongeren met psychische problematiek als gevolg van chronische traumatisering te verhogen. De activiteiten van de groep overschrijden de grenzen van instellingen en organisaties, typen psychotrauma, diagnostische categorieën en behandelmethoden teneinde een kwalitatief verantwoord hulpaanbod in Nederland te realiseren. De leden van de expertgroep zijn allen verbonden aan een van de Top Referente Trauma Centra in Nederland.

De expertgroep Chronische traumatisering (bij jeugdigen) bestaat uit de volgende personen:

 • Drs. Joosje van Heijningen, GZ-psycholoog, Lucertis
 • Drs. Carlijn de Roos, klinisch psycholoog, Centrum voor Trauma en Gezin, de Bascule
 • Drs. Arianne Struik, ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut, Institute for Chronically Traumatized Children
 • Drs. Heidi Taubert, klinisch psycholoog, MET ggz
 • Drs. Margreet Visser, coördinator en klinisch psycholoog, Kinder- en Jeugdtraumacentrum

Naast de bovengenoemde experts, gaat onze dank uit naar de Kennisraad Kinderen en Jeugd van het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (LCVT), in het bijzonder naar:

 • Drs. Do Doeksen, klinisch psycholoog, psychotherapeut, Riagg Rijnmond
 • Drs. Hanna Engelsen, GGz Eindhoven
 • Dr. Maartje Goorden, medewerkster van het LCVT en projectmedewerker van de Kennisraad Jeugd van het LCVT
 • Drs. Martijne Rensen, voorzitter van de Kennisraad Jeugd LCVT en Interim- manager / adviseur Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT)
 • Drs. Maria van de Ven, klinisch psycholoog, GGz Eindhoven
 • Drs. Charlotte van der Wall, klinisch psycholoog, Fier Fryslan
 • Drs. Leony Coppens, klinisch psycholoog, vrijgevestigd

Daarnaast gaat onze dank uit naar:
Prof. dr. Francien Lamers-Winkelman, emeritus hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling aan de Vrije Universiteit en voorheen coördinator van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum te Haarlem.