Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Antidepressiva

Indicaties: farmacotherapie is in principe niet geïndiceerd voor depressie bij jonge kinderen (Gleason et al., 2007).

Hoewel farmacotherapie voor angststoornissen geen eerste keuze voor behandeling is en nog weinig onderzoek is gedaan naar veiligheid en effectiviteit bij jonge kinderen, is een aantal positieve resultaten gerapporteerd in kleinschalige onderzoeken met lage doseringen SSRI’s (fluoxetine; (zie voor een review: Gleason et al., 2007) en bij OCD (Coskun, Zoroglu, 2009; Ercan, Kandulu, Ardic, 2012). Anxiolytica worden vooralsnog alleen voorgeschreven als premedicatie bij medische ingrepen.

Indicatie voor farmacotherapie (SSRI’s) naast de standaardtherapie bij angststoornissen, zijn ernstige (beperkende) angst en/of dwangverschijnselen en selectief mutisme die niet of zeer onvoldoende op specifieke en goed uitgevoerde therapieën reageren. Bij posttraumatische voedings-/eetstoornissen zijn positieve resultaten gerapporteerd, bij doseringen van 0.3 mg/ kg/ dag (Celik et al., 2007).

Bijwerkingen komen relatief vaker voor bij kinderen onder de 7 jaar (Zuckerman et al., 2007). De meest voorkomende bijwerking is agitatie, al dan niet met agressie. Deze bijwerkingen treden vaak al in de eerste twee à drie weken op, vaak na een dosisverhoging. In tegenstelling tot bij adolescenten, werd suïcidaliteit als bijwerking nog niet gerapporteerd bij kinderen.

Gezien relatief vaker voorkomen van bijwerkingen wordt aanbevolen lager te doseren en langzamer op te hogen: beginnen met 2 mg fluoxetine per dag en per week voorzichtig ophogen. Maximumdosering: 1 mg/kg lichaamsgewicht per dag.