Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Xavier Moonen

Xavier Moonen
Xavier Moonen

Prof. dr. Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen aan de Zuyd Hogeschool Heerlen en beleidsadviseur bij Koraal Sittard.

Xavier Moonen
Xavier Moonen

Aandachtsgebieden

 • Communicatie met mensen met (zeer) lage taalvaardigheden
 • Instrumentontwikkeling voor het herkennen van (aspecten van) LVB
 • Mensen met LVB in contact met politie en justitie
 • De invloed van Adverse Childhood Experiences op de latere ontwikkelingen van jongeren en volwassenen

Publicaties

 • Moonen, X., Boeschoten, J., Wissink, I., & Zweers, K. (2018). LVB. Je kunt er wat mee! Praktische handreiking voor het werken met kinderen met licht verstandelijke beperkingen in het basisonderwijs. Tips voor het werken in de klas en thuis. Utrecht: Landelijk Kenniscentrum LVB.
 • Knotter, M., Spruit, A., de Swart, J., Wissink, I., Moonen, X., & Stams, GJ. (2018). Training direct care staff working with persons with intellectual disabilities and challenging behaviour: A meta-analytic review study. Aggression and Violent Behavior, 40, 60-72.
 • Vervoort-Schel, J., Mercera, G. Wissink, I., Mink, E., van der Helm, P. Lindauer, R., & Moonen, X. (2018). Adverse Childhood Experiences in children with intellectual disabilities: an exploratory case-file study in Dutch residential care. International Journal of Environmental Research and Public Health (accepted).
 • Wissink, I., van Vugt, E., Moonen, X., & Stams, G.J.J.M. (2018). Reports of Sexual Abuse of Children in State Care: a Comparison between children with and without Intellectual Disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43(2), 152-163.
 • Moonen, X. M. H. (2017). (H)erkennen en waarderen. Over het (h)erkennen van de noden, mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 43(2), 163-176.
 • Moonen, X., & Kaal, H. (2017). jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. Justitiële Verkenningen, 43, 9-24.
 • Moonen,X., & Rispens, I. (2017). Hoofdstuk 5: Politie. In: H. Kaal, N. Overvest, & M. Boertjes (2017). Beperkt in de keten, 2e druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Moonen, X. en Bexkens, A. (2017). (H)erkennen van leerlingen met een LVB in de klas. In: D. Graas, A. Bexkens & M. Huizinga (Eds.) (2017). Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs. Amsterdam: uitgeverij Garant.
 • Knotter, M., Stams, G.J., Moonen, X., & Wissink I. (2017). Correlates of direct care staffs’ attitudes towards aggression of persons with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities. accepted.
 • Nijman, H., Kaal, H., van Scheppingen, L., & Moonen, X. (2017). The development and testing of a Screener for intelligence and learning disabilities (SCIL). Journal of Intellectual Disabilities Research. DOI: 10.1111/jar.12310
 • Overmars-Marx, T., Thomése, F., & Moonen, X. (2017). Photovoice in research involving people with intellectual disabilities: a guided photovoice approach as an alternative. Journal of Intellectual Disabilities Research. DOI: 10.1111/jar.12329

Projecten en overige

 • Project Taal voor allemaal
 • Juridische en ethische aspecten van hulpverlening
 • Evidence en practice based jeugdzorg in tijden van transformatie
 • FACT en LVB
 • Muziekinterventies voor mensen met LVB