Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Handreiking problematische gehechtheid en LVB

Jongen ondersteuning

Onlangs verscheen bij de Academische Werkplaats Kajak de nieuwe handreiking ‘Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB’. Deze combineert bruikbare elementen uit de verschillende richtlijnen en (inter)nationale vakliteratuur met ervaringen uit de praktijk van de specialistische jeugd-ggz en LVB-jeugdzorg.

 

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een relatief groot risico op het ontwikkelen van een problematische gehechtheid, vooral gedesorganiseerde gehechtheid. Verschillende kenmerken van een LVB en omgevingsfactoren spelen hierbij een rol. Met deze nieuwe handreiking doet de Academische Werkplaats Kajak een eerste aanzet om bruikbare elementen uit de verschillende richtlijnen en (inter)nationale vakliteratuur te combineren met ervaringen uit de praktijk van de specialistische jeugd-ggz en LVB-jeugdzorg.

Welke kennis halen professionals uit deze handreiking?

De handreiking over de diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid is gericht op kinderen en jongeren met een LVB vanaf ongeveer 6 jaar en bevat:

  • een kort overzicht van de definitie van problematische gehechtheid, mogelijke risicofactoren en prevalentiecijfers, informatie over de verschillende stromingen binnen het werkveld van gehechtheid en gehechtheidsproblematiek
  • een integratieve kijk op de diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid. Een schematisch overzicht met voor de doelgroep in te zetten onderzoeksmiddelen en behandelmethoden (die in Nederland verkrijgbaar zijn of waarin professionals zich in Nederland kunnen laten scholen).
  • Het hoofdstuk over behandeling bespreekt de behandelvoorwaarden voor de behandeling van problematische gehechtheid, de uitgangspunten van een goed (pedagogisch) opvoedklimaat, mogelijke LVB-specifieke aanpassingen binnen de behandeling en beschikbaar psycho-educatiemateriaal.

Meer weten?

Download de handreiking ‘Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB’

Ga naar de website van de Academische Werkplaats Kajak

Handreiking Problematische gehechtheid en LVB