Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Detection of autism in childhood

Proefschrift Maarten van 't Hof, Detection Of Autism In Childhood

De onderzoeken in dit proefschrift focussen op het identificeren van factoren met als doel: de signalering van autismespectrumstoornissen (ASS) in de kindertijd verbeteren. Zo blijkt uit deze onderzoeken dat de wereldwijde gemiddelde leeftijd waarop een kind de diagnose ASS krijgt nog relatief hoog is. Het trainen van jeugdartsen in de preventieve gezondheidszorg via live online scholing bleek positief bij te dragen aan de signalering van ASS. Verder bleek er een associatie te zijn tussen eetgedrag en ASS in de kindertijd die mogelijk de (vroeg)signalering van ASS kan ondersteunen.

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak verminderde sociale communicatie en interactie en beperkte, herhaalde patronen van gedrag, interesses of activiteiten. Ondanks dat eerste signalen van ASS al in het tweede levensjaar zichtbaar kunnen zijn, ligt wereldwijd de gemiddelde leeftijd waarop een ASS diagnose wordt gesteld momenteel op 60 maanden. Voor studies die alleen keken naar kinderen onder de 10 jaar, bleek de gemiddelde leeftijd bij een ASS diagnose 43 maanden. Factoren die invloed hebben op de diagnoseleeftijd waren type ASS diagnose, comorbide stoornissen en geslacht. Maar vaak wel met tegenstrijdige resultaten.

In dit onderzoek bleek dat jeugdartsen van het Centrum voor Jeugd en Gezin voldoende algemene ASS kennis hebben (o.a. prevalentie, sekseverschillen en risicofactoren), maar onvoldoende specifieke ASS kennis (o.a. vroege signalen, diagnostiek criteria en comorbiditeit). Er is geen relatie gevonden tussen ASS-kennis, stigma en demografische variabelen. Deze resultaten benadrukken dat er aandacht nodig is voor ASS-kennis en psychiatrisch stigma bij Nederlandse jeugdartsen.

Een live online scholingsmodule over vroegsignalering bij 93 jeugdartsen bleek een positief effect te hebben op het niveau van de specifieke ASS-kennis en de competentiebeleving wat betreft het signaleren van ASS. Deze effecten bleven ook 6 maanden na de cursus nog zichtbaar. De cursus gaf geen verandering op het niveau van psychiatrisch stigma en het aantal mogelijke ASS-doorverwijzingen. Deze bevindingen benadrukken het belang van de scholing van jeugdartsen in de vroegsignalering van ASS.

Resultaten gebaseerd op 3559 moeder-kind tweetallen toonden aan dat ASS-kenmerken op 6-jarige leeftijd gerelateerd zijn aan meer selectief eten, emotioneel eten en eten als reactie op het zien of ruiken van voedsel later in de kindertijd. Gestratificeerde analyses voor jongen en meisjes lieten zien dat ASS-kenmerken zijn gerelateerd aan later emotioneel over- en onder eten voor meisjes op de leeftijd van 10 jaar, maar niet bij jongens. De resultaten doen een seksespecifieke relatie vermoeden tussen ASS-kenmerken en later eetgedrag in de midden-kindertijd.

Onderzoek: hoe ontdek je autisme op zeer jonge leeftijd?

Interview met onderzoeker Karin Beuker

Hoe kunnen professionals kinderen met een verhoogd risico op autisme beter herkennen? Ook Karin Beuker promoveerde op onderzoek naar deze vraag. Haar advies: investeer in goede screening en voldoende contactmomenten in de zorg voor zeer jonge kinderen.

>> Lees het interview

Proefschrift Maarten van 't Hof, Detection Of Autism In Childhood

Auteur: Maarten van ‘t Hof
Uitgever: Parnassia Groep
Jaar van publicatie: 2021
ISBN: 978-90-77877-24-1
>> Downloaden

Auteur: Maarten van ‘t Hof
Uitgever: Parnassia Groep
Jaar van publicatie: 2021
ISBN: 978-90-77877-24-1
>> Downloaden