Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Lopende en afgeronde onderzoeken naar ADHD

 • PAINT-C: Wat zijn de barrières en faciliterende factoren voor de zorg rondom ADHD? (Accare)
 • PAINT-P: onderzoek naar de werkzaamheid van gedragstherapeutische technieken voor ouders van kinderen met ADHD (Accare)
 • MASK: onderzoek naar de lange termijn effectiviteit van methylfenidaat (Accare)
 • Audit naar de indicatiestelling en het voorschrijfbeleid van methylfenidaat in de kinder- en jeugdpsychiatrie en kindergeneeskunde (Accare)
 • ATHENE: Effectiviteit van gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen: face-to-face versus blended (deels online) training (Accare)
 • PAINT-IPDMA: Voor wie werken oudertrainingen voor ADHD? (Accare)
 • VANTASTIC: Effect van voedingssupplementen bestaande uit vitamines en mineralen op prikkelbaarheid in kinderen en adolescenten (Accare)
 • Proefstop: Evaluatie van jaarlijkse proefstop van methylfenidaat in de behandeling van kinderen met ADHD symptomen (Accare)
 • Onderzoek naar tolerantie bij behandeling met methylfenidaat: verminderen de effecten van methylfenidaat op gedrag en cognitief functioneren na 9 maanden behandeling? (Accare)
 • Leage studie: Neurocognitieve effecten van guanfacine (Accare)
 • TRACE: Onderzoek naar de werking van een dieet bij kinderen met ADHD in vergelijking met TAU (Accare, Triversum, Karakter, RIVM)
 • Effect van het zelfhulp-ouderprogramma ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’ (Amsterdam UMC (VUmc), Accare)
 • MindChamp: Onderzoek naar mindfulness training voor kinderen met ADHD en hun ouders (Karakter)
 • Methylfenidaat audit; Naleving van nationale en internationale richtlijnen rond methylfenidaat en ADHD (Karakter)
 • TRACE-BIOME: Exploratie biologische mechanismen die samenhangen met response op dieetinterventie (Karakter, Accare)
 • Towards individual medicine in ADHD: A pilot study on using individual differences in neural reward sensitivity to predict the efficacy of a behavioral intervention in ADHD (The SCORE! Study) (UMC Utrecht)
 • Wat bepaalt het lange termijn beloop van ADHD? (Accare)
 • Vaststellen van ADHD: van semigestructureerde vragenlijst tot specialistisch onderzoek: welke factoren spelen hierin een rol? (Curium-LUMC)
 • Shark 2.0: Onderzoek naar de problemen in het richten van aandacht bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • PROUD: Onderzoek naar verbetering van de algemene gezondheid en/of de preventie van depressiviteit en obesitas bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • Onderzoek naar Pinus pinaster schorsextract (Pycnogenol®) als therapeutisch alternatief voor methylfenidaat bij kinderen met ADHD: een parallelle trial (Wageningen Universiteit, Universiteit Antwerpen, Universitaire Ziekenhuizen Antwerpen en Gent, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
 • Emotion regulation in parent-toddler interactions: potential mechanism to prevent the development of ADHD (UMCG)
 • ALSPAC: Onderzoek naar omgevingsinvloeden in interactie met genetische factoren bij ADHD (Accare)
 • (Neuro)Image: Biologische mechanismen voor ADHD vinden (Karakter, Accare)
 • Proactive vs reactive inhibition in ADHD: genetics, neurobiology and pharmacology (UMC Utrecht)
 • PAINT-T: onderzoek naar de werkzaamheid van leerkrachtstrategieën voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag (Amsterdam UMC (VUmc), Accare)
 • Sociaal inzicht bij pubers met ADHD (RuG)
 • ADHD@HOME: werkt thuisbehandeling bij kinderen met ADHD (Accare)
 • Effecten van behandelingen bij jonge kinderen met ADHD-symptomen en gedragsproblemen (Accare)
 • Effecten van oudertraining bij kinderen met ADHD en gedragsproblemen (Accare)
 • Effect van ADHD-medicatie op het zich ontwikkelende brein (Accare)
 • PAINT-cau: onderzoek naar de praktijk van zorg voor kinderen met ADHD en voorspellers van behandelkeuzes (Accare)
 • MOVA: Onderzoek naar de optimalisatie van medicatie behandeling bij ADHD, door middel van dubbelblinde placebo-gecontroleerde titratie (Amsterdam UMC (VUmc) Curium-LUMC)
 • Panther: Werking van EEG-neurofeedback bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • prevalentie, prognose en predictie van sluggish cognitive type (Karakter)
 • Medicatie trial ADHD (Mondriaan-UM)
 • Consortium ADHD en druk gedrag (Accare)
 • Daydream: training in relaxation and attentional focusing; a pilot study (UMC Utrecht)
 • Oudertraining bij ADHD; net zo goed op de computer? (Accare)
 • Healseekergame ADHD (Mondriaan-UM)
 • Waarom nemen adolescenten met ADHD risico’s? Biologische, cognitieve en sociale mechanismen van risicogedrag bij adolescenten met ADHD (Amsterdam UMC (VUmc) Curium-LUMC)
 • ADHD: from behaviour to biology (UMC Utrecht)
 • De follow-up zorg van kinderen met ADHD: wat vinden kinderen zelf? (Karakter)