Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Wetenschappelijke Raad

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft als taak kennis te organiseren die voorziet in de vraagstukken die leven op het gebied van kinderen met een psychiatrische stoornis. De gebruiker van deze kennis moet erop kunnen rekenen dat de kennis betrouwbaar en bruikbaar is en dus gebaseerd is op robuuste resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek. De Wetenschappelijke Raad bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit van deze kennis.

Het Kenniscentrum verwacht van de leden van de Wetenschappelijke Raad dat ze signalen vanuit de wetenschap en het klinische veld oppakken, deze inbrengen en dat ze aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk gehalte van hun bijdrage. Leden van de raad leggen verbinding met de achterban, relevante netwerken en met de mensen die producten van het Kenniscentrum gebruiken. De raad komt drie keer per jaar bijeen.

Doel van de Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad staat voor:

  • kwaliteitsbewaking van de wijze waarop het Kenniscentrum wetenschappelijke kennis bundelt en data verzamelt
  • het signaleren van kennislacunes en nieuwe ontwikkelingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, deze agenderen en erover adviseren, zodat deze worden opgepakt

Leden van de Wetenschappelijke Raad

De samenstelling van de raad voorziet in een vertegenwoordiging van de onderzoeksgroepen op het gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie, in onder meer universitaire centra en academische werkplaatsen.