Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Congressen

Een overzicht van congressen en andere evenementen die het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (mede) organiseert.

Gluur-in: Leiderschap en integraal werken

Kom op 14 april 2022 ongegeneerd ‘gluren bij de buren’, en laat je inspireren over leiderschap, samenwerken en doorbraken in de hulp aan gezinnen. Deze ‘Gluur-in’ van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Nederlands Jeugdinstituut staat in het teken van leiderschap bij integrale samenwerking, en integraal werken volgens de Amsterdamse Maatwerk Methode

Meer lezen…

Jongen gluurt door verrekijker

Jeugd in Onderzoek 2022

Jongeren hebben veel veerkracht. Toch is er een grote groep die ook vastloopt. Hoe houd je de mentale gesteldheid van kinderen en jongeren in zicht? Ga aan de slag met het thema ‘Mentaal welbevinden en veerkracht’ tijdens Jeugd in Onderzoek. Dé ontmoetingsplek voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, wetenschappers en onderwijsprofessionals, die kennis en ervaring willen uitwisselen om de ondersteuning aan jeugd en ouders te verbeteren.

Meer lezen…

Afgelopen congressen

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2020: Onder druk wordt alles vloeibaar

De coronacrisis bracht ontwikkelingen rond bijvoorbeeld digitale zorg in een stroomversnelling, én nieuwe belemmeringen met zich mee. Het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie staat op 19 november 2020 in een speciale online editie stil bij de lessen uit deze unieke periode. Ga met het Kenniscentrum en andere professionals in gesprek over kansen. Hoe kunnen we dit momentum gebruiken om de jeugdhulp naar een hoger plan te tillen?

Meer lezen…

Poster Jaarcongres 2020

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis beschikbaar. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve werkwijzen? Op 1 oktober 2019 verdiepen we ons in de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met het beste uit twee werelden.

Meer lezen…

Poster Jaarcongres 2019

Symposium suïcidepreventie bij jongeren

De toename van suïcides onder jongeren en de complexiteit van deze problematiek vragen om een actieve, preventieve benadering waarin de jeugdhulp samen optrekt. Op Wereldsuïcidepreventiedag (10 september) organiseren het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en 113 Zelfmoordpreventie dit symposium voor professionals uit de jeugdhulp en het onderwijs.

Wereldwijd is er veel aandacht voor zelfmoordpreventie: met de zero suicide beweging vindt een verschuiving plaats van acceptatie naar actieve preventie, vanuit het gezamenlijke streven naar nul suïcides. Het doel van dit symposium is samen stappen zetten richting minder zelfdodingen onder jongeren.

Ongelukkig meisje

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters met psychische problemen?

Als vervolg op ‘Van wijk tot wetenschap’ organiseert het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met de Nederlandse Vereniging van Psychiaters (NVvP) dit jaar het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op  30 oktober kunt u zich verdiepen tijdens keynotes, lezingen en workshops in de problematiek van het moeilijk bereikbare kind met een zorgbehoefte.

Meer lezen…

Poster Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Congres psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel

Op donderdag 17 mei organiseerde de Academische Werkplaats Kajak het congres ‘Psychiatrie en LVB: werken aan Samenspel’. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Zo verscheen in 2016 het ‘Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking’. Jeugd-ggz, scholen, de zorg voor mensen met licht verstandelijke beperkingen (VB-zorg) en wijkteams werken sinds de transitie meer en meer samen, maar er moet nog veel gebeuren.

Tijdens het congres kwamen wetenschap en praktijk, behandelaar en patiënt, jeugd-ggz en VB-zorg samen. In lezingen en workshops gingen de deelnemers onder andere dieper in op een aantal capita selecta uit het Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking, zoals diagnostiek, psychologische en farmacologische behandeling bij mensen met een LVB.

Meer lezen…

Poster Congres psychiatrie en LVB: werken aan samenspel

Van wijk tot wetenschap 2017: Samen ontwikkelen

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis beschikbaar over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen? Deze vragen kwamen aan bod tijdens het kenniscongres Van wijk tot wetenschap 2017: Samen ontwikkelen.

Op 23 november 2017 presenteerden duo’s van deskundigen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Deelnemers ontdekten hoe zij samenwerken en samen ontwikkelen om kinderen en jongeren betere hulp te kunnen bieden. Daarnaast presenteerden wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Meer lezen…

Poster Van wijk tot wetenschap 2017

Van wijk tot wetenschap 2016

De jeugdhulp heeft een grote hoeveelheid betrouwbare kennis beschikbaar. Voor jeugdigen die hulp nodig hebben is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar hoe kan deze kennis efficiënt toegepast worden? Wie zijn per geval de juiste samenwerkingspartners? Hoe ontstaat er een gedeelde werkwijze met deze partners? Welke kennis missen we nog?

Deze vragen kwamen aan bod tijdens het Kenniscongres 2016 van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Met deskundige sprekers uit de jeugdpsychiatrie, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Deelnemers spraken over samenwerkingsmodellen, volgden lezingen en gingen in debat. Zo kregen zij overzicht en grip op de transformatie.

Van wijk tot wetenschap: hét kenniscongres voor de jeugdhulp, waar alle professionals om de kinderen heen gaan staan.

Meer lezen…

Poster Van wijk tot wetenschap 2016 - groot