Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Vier lessen geleerd: effecten van de coronamaatregelen op mentale gezondheid jeugd

Jongen jongere praten

Hoe zit het met de mentale gezondheid van jongeren tijdens en na de coronamaatregelen? Het Nederlands Jeugdinstituut bracht in totaal ruim 40 onderzoeken in Nederland samen naar de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. De 40 onderzoeken zijn uitgevoerd door zo’n twintig onderzoeksinstellingen, in de periode maart 2020 tot april 2022. De uitkomsten zijn besproken met onderzoekers en jongeren.

Last van mentale problemen gebleven

Het blijkt dat kinderen die al mentale problemen hadden, extra mentale last lijken te hebben. Deze last is niet afgenomen, blijkt uit onderzoek gebaseerd op de de DREAMS-populatie. Ook lijken de mentale problemen ergeer bij kinderen en jongeren die opgroeien in minder kansrijke omgevingen.

Andere factoren

Andere factoren die een rol spelen in het mentaal welbevinden, zijn: opgroeien in armoede, de wooncrisis en prestatiedruk. Deze stressfactoren zijn er nog steeds. Aandacht voor het mentaal, fysiek en emotioneel welbevinden van jongeren is vooralsnog van groot belang.

Vier geleerde lessen

De onderzoekers en jongeren trekken vier lessen uit de bundeling van onderzoeken.
  1. Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid – Jongeren zeggen dat zij veel meer last hadden van de maatregelen dan van het virus zelf.
  2. Kies een aanpak op maat Er zijn grote verschillen tussen leeftijdsgroepen, en ook in wat jongeren nodig hebben. Sommige jongeren bloeiden bijvoorbeeld op bij thuisonderwijs, en andere juist niet. Vooral jongvolwassenen hadden last van het gebrek aan contact.
  3. Elkaar blijven ontmoeten is van groot belang – Behoud bijvoorbeeld mogelijkheden om samen te sporten.
  4. Laat kinderen en jongeren meedenken – Coronamaatregelen werden vooral bedacht vanuit het gezichtspunt van volwassenen, zonder overleg met jongeren. De aanpak sloot niet aan bij jongeren en daardoor voelden zij zich op den duur minder geneigd zich aan de maatregelen te houden.

Het rapport

Je leest het volledige Rapport Mentaal welbevinden van de jeugd – lessen uit de coronacrisis op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Daar vind je ook de gelijknamige infographic en het bijbehorende nieuwsbericht Heb meer oog voor mentale gezondheid.

Factsheet DREAMS: de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren

In de Factsheet DREAMS (Dutch Research in Child and Adolescent Mental Health) zie je de effecten van de maatregelen tijdens de coronapandemie op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

Tags