Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Subsidieoproep Suffugium 2024: innovatieve projecten voor de kinder- en jeugdpsychiatrie

Behandelaar en kind spelen op de grond

Suffugium nodigt onderzoekers binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, die verfrissende ideeën hebben en buiten de gebaande paden kunnen denken, uit om een aanvraag in te dienen. Jaarlijks is € 30.000 beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Ben je dus een talentvolle onderzoeker, gepromoveerd of ongepromoveerd? Heb je nog geen grote subsidies binnengehaald (VENI, ZonMw, NWO)? En heb je het in je om een belangrijke speler te worden op onderzoeksgebied? Dan kun je deze subsidie gebruiken om hiermee een start te maken. Dien je aanvraag in vóór 15 september 2024!

De Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum buigt zich over de binnengekomen subsidieaanvragen en adviseert Suffugium bij de toekenning van de subsidie.

Uitgangspunten van de subsidie

Type onderzoek

 • Je onderzoek heeft een duidelijke focus op de kinder- en jeugdpsychiatrie én de resultaten zijn bij voorkeur toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het werkveld heeft baat bij het onderzoek door verrassend nieuw inzicht in en het verbeteren van de klinische praktijk van de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • Het onderzoek gaat bij voorkeur uit van een trans-diagnostisch perspectief, met aandacht voor het samenspel van factoren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied.
 • Suffugium vraagt speciale aandacht voor voorstellen die zich richten op kinderen en jongeren:
  • met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
  • met een vluchtelingen- of migratieachtergrond
  • uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status
   Het blijft hiernaast mogelijk om aanvragen in te dienen die zich richten op andere belangrijke thema’s uit de kinder- en jeugdpsychiatrie.
 • Je wilt een kortlopend onderzoek uitvoeren, bijvoorbeeld een pilotstudie die kan leiden naar uitgebreider onderzoek. Een eenmalig onderzoek kan ook, of een onderzoek naar een originele hypothese die tot fundamenteel nieuwe inzichten kan leiden (high risk – high gain).
 • Onderzoek naar incrementele verbeteringen van bestaande interventies en onderzoek buiten het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie en de daarin werkzame beroepsgroepen komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Onderzoeksaanvraag

Je dient jouw aanvraag in via een beknopt, vaststaand format. Het onderzoek dient in elk geval te voldoen aan de volgende criteria:

 1. De wetenschappelijke kwaliteit is voldoende (methodologisch goed opgezet vanuit een concrete onderzoeksvraag).
 2. Het onderzoek is praktisch relevant en past bij de huidige maatschappelijke context: toepasbaar in de klinische praktijk van de kinder- en jeugdpsychiatrie of levert daaraan een concrete bijdrage.
 3. Het onderzoek heeft een innovatief karakter: ‘buiten de gebaande paden denken‘. Het innovatieve karakter kan de doelgroep, het type behandeling of het type diagnostiek betreffen.
 4. Er is een plan voor disseminatie en implementatie van de opbrengst van het onderzoek: Hoe zorg je er voor dat de praktische relevantie onder de aandacht komt van de professionals die er mee moeten werken?

Begeleiding

Als onderzoeker moet je tijdens het onderzoek voldoende wetenschappelijke en methodologische ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door een ervaren senior onderzoeker binnen de eigen organisatie of door een externe wetenschappelijke instantie.

Verantwoording

Bij het afronden van het onderzoek is een financiële verantwoording vanuit de reguliere boekhouding voldoende. Deze is afgedekt door een accountantsverklaring op de totale administratie/jaarrekening.

Indienen

Vanaf 15 april 2024 kun je een onderzoeksaanvraag indienen. Neem contact op met Susan Meijer via s.meijer@kenniscentrum-kjp.nl, dan ontvang je het aanvraagformulier per e-mail. Dien jouw aanvraag vervolgens vóór 15 september 2024 in door deze te mailen naar s.meijer@kenniscentrum-kjp.nl. Voorstellen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Toekenning wordt bekend gemaakt rond 1 december 2024.

Beoordeling door de Wetenschappelijke raad

Na ontvangst en screening door het Kenniscentrum komen aanvragen onder de aandacht van de Wetenschappelijke raad. De raad beoordeelt de aanvragen op relevantie voor het werkveld, haalbaarheid en onderbouwing van het onderzoek. Als uitkomst van deze beoordeling geeft de Wetenschappelijke raad een advies aan Suffugium. Suffugium is de beslissende partij voor het toekennen van de subsidie.

Toekenning en disseminatie

Bij toekenning van de subsidie zal het Kenniscentrum hier aandacht aan besteden via de gebruikelijke kanalen. Ook wanneer je het onderzoeksproject afrondt, zal het Kenniscentrum dit onder de aandacht brengen. Je bent als onderzoeker is ook zelf verantwoordelijk voor de disseminatie van het onderzoek via andere kanalen.

Vragen over deze subsidie?

Neem dan contact op met Susan Meijer via 030-2270415 of s.meijer@kenniscentrum-kjp.nl.