Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Winnaar Suffugium 2023: Sara Scheveneels onderzoekt behandeling met VR bij dwang

Winnaar Suffugium 2023 Sara Scheveneels

Met haar onderzoeksvoorstel naar het potentieel van virtual reality in de behandeling van jongeren met een obsessieve-compulsieve stoornis wint Sara Scheveneels de subsidie van Suffugium 2023. Het onderzoeksvoorstel ‘oVRcome OCS’ is lovend beoordeeld door de jury. De maatschappelijke betekenis om bij te dragen aan de effectiviteit van de behandeling voor jongeren met dwang is van groot belang, zo staat er in het juryrapport.

Wat is OCS?

Dwang of obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) is een psychische stoornis gekenmerkt door dwanggedachten en -handelingen. OCS komt voor bij 1-3% kinderen en jongeren. Hoe langer OCS onbehandeld blijft, hoe kleiner de kans op een volledig herstel en hoe meer secundaire klachten er kunnen ontstaan. Vroegtijdige behandeling is dus belangrijk.

Hoe VR kan helpen bij dwang

Voor kinderen en jongeren met OCS is directe blootstelling aan triggers in het dagelijkse leven vaak een te grote stap. Virtual Reality (VR) verlaagt mogelijk de drempel van een behandeling zoals Exposure & Responspreventie (ERP). Tijdens ERP krijgt de jongere met OCS angstopwekkende stimuli, met daarbij de instructie zichzelf te weerhouden van het uitvoeren van dwangmatige handelingen. In de virtual reality omgeving krijgen kinderen en jongeren op een gecontroleerde en veilige manier in aanraking met dat waar zij bang voor zijn. Bovendien lijkt het op een game, wat jongeren extra kan motiveren om mee te doen.

Het onderzoeksproject

‘In dit project zetten we een eerste stap in het verkennen van het potentieel van deze vernieuwende technologie bij de behandeling van kinderen en jongeren met OCS,’ schrijft Scheveneels. De onderzoekers passen de VR-omgeving aan naar de behoeften van de doelgroep. Dit doen ze door nauw samen te werken met jongeren, ouders, behandelaren, en patiëntverenigingen. Binnen een proof of concept wordt deze VR-omgeving vervolgens onderworpen aan een eerste evaluatie bij twaalf jongeren van 10-18 jaar met dwang. Onderzoekers kijken naar de bereidwilligheid van de deelnemende jongeren en behandelaren en de ervaringen met het gebruik van VR. Ook kijken de onderzoekers naar de werkzaamheid van VR in de behandeling van OCS.

Juryrapport

Scheveneels diende haar subsidieverzoek in bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum schreef een beoordeling over het onderzoeksvoorstel. Daaruit blijkt dat de WR positief is over de onderzoeksopzet en de haalbaarheid van het onderzoek. Daarnaast vindt de WR de inbedding van het onderzoek en de verspreiding en implementatie van de onderzoeksresultaten goed geregeld.

Subsidie van Suffugium

De subsidie van Suffugium ondersteunt ook het promotietraject van een onderzoeksmedewerker. Daarnaast helpt de subsidie Scheveneels bij de uitbreiding van het onderzoek met een randomised controlled/clinical trial (RCT) om de hypothese te testen. De onderzoekspopulatie wordt bij de RCT-methode aselect onderverdeeld in een interventiegroep en een controlegroep, om de hypothese dat VR kan helpen bij jongeren met dwang optimaal te testen.

De geschiedenis van Suffugium: van vijftig gulden naar €25.000 subsidie per jaar

Suffugium is opgericht in 1961 met een startkapitaal van vijftig gulden. Het doel was ’In financieel opzicht mede te werken aan instandhouding en uitbreiding van tehuizen voor moeilijk en zeer moeilijk opvoedbare kinderen, speciaal van het kindertehuis ‘Mater Dulcissima’ in Amsterdam.’ Hier werden ruim veertig kinderen verzorgd, vaak geplaatst door kinderrechters of de Katholieke vereniging voor Kinderbescherming vanwege ‘agressiviteit, oneerlijkheid of seksuele moeilijkheden’.

Toen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) werd ingevoerd en daarmee de financiering van het tehuis veranderde, hevelde de eigenaar, mevrouw Kobald-De Brouwer, een bedrag van 50.000 gulden over naar de stichting Suffugium. Een riante gift, gezien het feit dat men in die tijd voor een gemiddelde woning 8.000 gulden betaalde.

Onder beheer en beleggingsbeleid van het toenmalige bestuur is de aanvankelijk beperkte donatie uitgegroeid tot een behoorlijk kapitaal, ruim een miljoen euro. Inmiddels heeft de stichting zich volledig gericht op onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het huidige bestuur stimuleert zulk onderzoek graag met een subsidie uit de opbrengsten van dit kapitaal, gezien de behoefte aan meer gerichte kennis op dit vlak.