Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

LEUKK zoekt GGZ-instellingen om de eetstoornissenzorg te verbeteren

Leukk

Met een lerend datafeedbacksysteem geeft LEUKK GGZ-instellingen de mogelijkheid van en met elkaar te leren om de algehele eetstoorniszorg verbeteren. LEUKK is een initiatief van de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) en staat voor “Leren En Uitwisselen van Kennis binnen K-EET”. Het project vormt een van de bouwstenen om de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis in Nederland te verbeteren.

Wat doet LEUKK?

Meer samenwerking tussen zorginstellingen om van elkaar te leren? Hier draait het om bij LEUKK, een project van K-EET waarin meerdere instellingen een datafeedbacksysteem met vijf zorgindicatoren ontwikkelen. LEUKK bestaat al sinds 2021 heeft als doel om de zorg voor jongeren met een eetstoornis te verbeteren.

Datafeedbacksysteem

LEUKK biedt een structurele basis om met het uitwisselen van data de zorg voor patiënten daadwerkelijk beter te maken. Het datafeedbacksysteem is een zelfvoorzienend en lerend systeem. Instellingen leveren data aan en krijgen feedback over indicatoren van belang voor de zorg van patiënten met een eetstoornis. De projectgroep bespreekt de door de feedback zichtbaar gemaakte aandachts- en implementatiepunten en verwerkt deze in de praktijk. De resultaten van de implementatie zijn terug te zien in de data.

Wachttijden en lengte van behandelingen

Hoe is het daadwerkelijk gesteld met de gezondheidszorg voor mensen met een eetstoornis binnen en buiten de eigen instelling? Het project geeft LEUKK-deelnemers inzicht hierin door gegevens die na 2015 ontbraken te verzamelen. Met een relatief kleine dataset beantwoordt LEUKK vragen zoals:

  • Hoe lang zijn de wachttijden voor eetstoornispatiënten bij elk van de deelnemende instellingen?
  • En hoe lang zijn de wachttijden in totaal bij alle instellingen?
  • Hoe lang duurt de behandeling van patiënten met verschillende eetstoornissen?

Uitbreiding van data

LEUKK heeft als doelstelling de gegevensverzameling uit te breiden om nog meer inzichten te verkrijgen. Het project wilt meer mogelijkheden creëren voor instellingen om ideeën en praktijken uit te wisselen. Ook kijkt de projectgroep naar uitbreiding van de data door bijvoorbeeld instellingen de mogelijkheid te bieden om data aan te leveren over behandeluitkomsten, zoals patiënttevredenheidsscores en verandering in eetstoornissymptomen.

Hoe kan ik meedoen?

De LEUKK-deelnemersgroep telt inmiddels negen ggz-instellingen. Doordat meer instellingen deelnemen, ontstaat er een completer beeld van de status van de geestelijke gezondheidszorg op nationaal niveau. LEUKK verwelkomt nieuwe deelnemers om de kennisuitwisseling te verdiepen en verbreden met hun praktijken, ideeën en ervaringen. Heb je vragen over het project of ben je benieuwd of jouw zorginstelling zich ook kan aansluiten? Voor vragen over LEUKK kun je een e-mail sturen aan Eetstoornissen Netwerk.

Meer weten over LEUKK? Lees de LEUKK-pagina

Uitgelicht: LEUKK

Leukk Logo

Meerdere instellingen ontwikkelden met vijf zorgindicatoren een datafeedbacksysteem om de zorg voor jongeren met een eetstoornis te verbeteren.

Meer over LEUKK

Tags