Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Nieuws

Online CGT-behandeling van 99gram lijkt effectief

Accare onderzocht wat het effect is van de op CGT gebaseerde online behandeling via 99gram.nl. De uitkomsten suggereren dat de online behandeling van 99gram bijdraagt aan het verminderen van eetstoornissymptomen, het verbeteren van lichaamstevredenheid en het algeheel welbevinden. Daarmee ondersteunt dit onderzoek het uitgangspunt dat online behandeling een waardevolle toevoeging kan zijn voor jongeren met eetproblemen.

Potentie van online behandeling

Relatief weinig jongeren met een eetstoornis krijgen professionele hulp. Terwijl een eetstoornis vaak zorgt voor een slechte kwaliteit van leven en een hoog overlijdensrisico. Online behandeling voor eetstoornissen zou de drempel om hulp te zoeken kunnen verlagen, doordat het toegankelijk is en goed aansluit bij de leefwereld van jongeren. Een meta-analyse van diverse studies heeft bovendien laten zien dat een online behandeling, of een behandeling met een online component, eetstoornissymptomen kan verminderen en kwaliteit van leven kan verbeteren (Aardoom, e.a., 2013). Ook de Gezondheidsraad stelt in haar rapport Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen (2022) dat online interventies een veelbelovende ontwikkeling zijn om laagdrempelig ouders en jongeren te bereiken. Daarnaast kunnen online interventies mogelijk helpen als vroege behandeling ter overbrugging van de wachtlijst voor (vervolg)behandeling. Een platform dat zo’n online behandeling voor eetstoornissen aanbiedt, is 99gram.nl.

Uitvoering van het onderzoek

Inmiddels bestaat het online behandelaanbod van 99gram.nl alweer enige tijd. Onderzoekers Evelien Doornbos, Rozemarijn Vos en Klaske Glashouwer evalueerden de online behandeling, met als hoofdvraag: ‘Rapporteren jongeren die deze online behandeling volgen gemiddeld genomen inderdaad minder eetstoornissymptomen?’. Om hierop een antwoord op te geven vergeleken de onderzoekers de scores op de eetstoornissymptomenvragenlijst (EDE-Q) in de voor- en nameting in het programma. Ook keken zij naar de relatie tussen behandelduur en eetstoornissymptomen. Bijvoorbeeld hoe het in de loop van de tijd gaat met iemands stemming en zelfwaardering en hoe jongeren de behandeling zelf ervaarden. De deelnemers waren jongeren tussen de 14 en 23 jaar met zelfgerapporteerde eetproblemen.

Conclusie: online behandeling bij 99gram lijkt effectief

99gram lijkt dus eetstoornissymptomen te verminderen, en lichaamstevredenheid en het algeheel welbevinden te verbeteren. Er was geen controlegroep. Toch is dit belangrijke informatie, zeker ook omdat er weinig studies bestaan naar de online behandeling van eetstoornissen bij jongeren in het Nederlands taalgebied. De resultaten sluiten bovendien aan bij de uitkomsten van sterkere studies in steekproeven met jongvolwassenen.

Het artikel verscheen eerder in GGzet Wetenschappelijk.