Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

3. Actueel overzicht van het behandelaanbod

Het klinische en ambulante aanbod van behandelingen voor kinderen en jongeren met eetstoornissen en hun ouders en naasten is de afgelopen jaren veranderd, onder meer door de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten. Deze bouwsteen is gericht op de ontwikkeling van een actueel interactief overzicht van het huidige behandelaanbod. Hiermee krijgen zorgprofessionals, kinderen en jongeren, hun ouders en gemeenten inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van eetstoornissenzorg.

Resultaten

K-EET werkt binnen deze bouwsteen aan de volgende resultaten.

Interactieve kaart behandelaanbod eetstoornissen

Op Eetstoornissennetwerk.nl vind je een interactieve kaart van het aanbod op het gebied van de behandeling van anorexia nervosa, boulimia nervosa, vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis, eetbuistoornis, en andere eetstoornissen.

Al het aanbod op deze website www.eetstoornissennetwerk.nl voldoet aan de Zorgstandaard Eetstoornissen.

K-EET heeft de kaart samen met de NAE en Stichting KIEM ontwikkeld.

Eetstoornissennetwerk
Collegiale overleglijn K-EETi

Bij K-EETi (Ketenaanpak Eetstoornissen Informatie) kun je als zorg- of jeugdhulpprofessional op toegankelijke wijze casuïstiek bespreken met een expert. De experts van K-EETi denken mee en geven praktisch en inhoudelijk advies over de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis en hun ouders.

Het afgelopen jaar zochten veel collega’s al contact met K-EETi. De advieslijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur via 085 760 3375 (gebruikelijke belkosten).

Doel van deze bouwsteen

Het doel van deze bouwsteen is om met een actueel overzicht bij te dragen aan het verspreiden en de spreiding van werkende behandelprogramma’s over Nederland vanuit de ggz en de somatiek. Dit ondersteunt zorgprofessionals bij verwijzingen, wachtlijsten kunnen afnemen, kinderen en jongeren kunnen eerder in zorg komen, de zorgzwaarte kan afnemen en ambulante zorg kan vaker toereikend blijken te zijn. Gemeenten kunnen op basis van dit overzicht inzicht krijgen in het regionale aanbod en sturen op hiaten.