Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

4. Feedbacksysteem om te leren en verbeteren

Er is uit onderzoek veel bekend over de incidentie, het beloop en de behandeling van eetstoornissen onder kinderen en jongeren, maar verrassend veel ook niet. Om steeds beter te worden in het herkennen, begrijpen en behandelen van eetstoornissen onder kinderen en jongeren is een lerend systeem nodig. Data vanuit behandelingen, onderzoeksgegevens en ervaringen van kinderen, jongeren en ouders voeden dit systeem.

Resultaten

K-EET werkt binnen deze bouwsteen aan de volgende resultaten.

Datafeedbacksysteem

Instellingen die meedoen leveren data aan en krijgen feedback over vijf indicatoren op het gebied van demografie, diagnostiek en behandeling van de afgelopen drie jaar. Het delen van deze data, de feedback uit het eigen EPD biedt veel aanknopingspunten om met en van elkaar te leren. De eerste pilotfase van LEUKK (Leren En Uitwisselen van Kennis binnen K-EET) is afgerond. Een tweede fase, waarin meer instellingen kunnen deelnemen, start in april 2022.

Kijktip: Professor David Clark heeft in het Verenigd Koninkrijk al enkele successen behaald.

Professioneel feedbacksysteem

K-EET zet het professionele feedbacksysteem op naar het voorbeeld van CBT-e en implementeert deze tijdens de regionale scholing. Binnen het regionale netwerk zijn in de regio’s trekkers verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van groepen behandelaars. Zij komen na hun scholing op regelmatige basis bijeen om diagnostiek & behandelingen te bespreken. K-EET bevordert het systeem door het onderdeel te maken van de regionale scholing.

Patiëntinformatie – professional feedbacksysteem

K-EET verkrijgt veel informatie over kwaliteit vanuit ervaringen van patiënten, ouders van patiënten en de ervaringskennis van ervaringsdeskundigen. Daarnaast leveren de hulplijn van de Stichting Weet en zelfhulpsites als 99gram en Proud2Bme informatie op. Tot slot kan de Session Rating Scale vanaf de scholing meelopen met een behandelaar en jeugdige, net als vragenlijsten voor jongeren en ouders over de geleverde zorg aan het eind van de behandeling.

K-EET verzamelt, deelt en verwerkt deze feedback in voorlichtingsmaterialen. Daarnaast zijn ze onderwerp van gesprek tijdens de regionale meet-ups.

Doel van deze bouwsteen

Het doel van het lerend systeem is om kennis en informatie op transparante wijze beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken voor professionals, jeugdigen en hun naasten, om:

  • vroegsignalering, diagnostisering en behandeling van eetstoornissen volgens de zorgstandaard te implementeren, door te ontwikkelen en te verbeteren
  • samen met behandelaren middels scholing/training te werken aan hun competenties
  • jongeren/ouders/naasten te informeren over wat de best passende zorg is, en hun eigen bijdrage hieraan (voorlichting, zelfmanagement versterken, therapie resultaten verbeteren)