Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Welcome to the house of fun: Epidemiological findings on alcohol and cannabis use among Dutch adolescents

Cover Welcome House Fun

Dit proefschrift richt zich op de studie naar jongeren en de door hen meest gebruikte genotmiddelen: alcohol en cannabis.

Het gebruik van genotmiddelen is een van de belangrijkste vormen van risicogedrag onder adolescenten. Om adequate (preventieve) interventies te kunnen ontwikkelen en deze gericht te kunnen inzetten is cijfermatig inzicht in het genotmiddelengebruik essentieel. Dit betreft bijvoorbeeld gegevens over het vóórkomen van het gebruik, de aanvangsleeftijd van het gebruik, de frequentie en intensiteit van het gebruik, risicofactoren, risicogroepen en het samengaan van gebruik met (geestelijke) gezondheidsproblemen. Het doel van dit proefschrift is dergelijke informatie te genereren voor alcohol, het meest gebruikte genotmiddel en cannabis, de meest gebruikte drug onder adolescenten. Hiertoe is gebruik gemaakt van twee landelijke epidemiologische studies: het Peilstationsonderzoek scholieren en de Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) studie.

Cover Welcome House Fun

Auteur: Karin Monshouwer
Uitgever: ADC Reproservice
Jaar van publicatie: 2008
ISBN: 978-90-393-48-734

Auteur: Karin Monshouwer
Uitgever: ADC Reproservice
Jaar van publicatie: 2008
ISBN: 978-90-393-48-734