Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Turning depression inside out : Life events, cognitive emotion regulation and treatment in adolescents

Dit proefschrift is gericht op het effect van levensgebeurtenissen, cognitieve emotieregulatie en CGT op de ontwikkeling en behandeling van depressie.

Levensgebeurtenissen, in het bijzonder rouw en verlies, werden bestudeerd als een risicofactor voor depressieve symptomen in adolescenten. Cognitieve emotieregulatie werd bestudeerd als een mediator, het proces waardoor risicofactoren tot depressie zouden kunnen leiden. De effectiviteit van CGT bij depressieve jongeren werd onderzocht door CGT te vergelijken met reguliere zorg in de klinische praktijk. Data van verschillende steekproeven werden voor deze studies benut, waaronder twee grote steekproeven uit de algemene populatie maar ook de data van adolescenten met een depressieve stoornis. Daarbij werden verschillende designs van onderzoek toegepast, zoals een grote longitudinale studie onder volwassenen uit de algemene populatie (NEMESIS), een longitudinaal onderzoek waarin adolescenten gevolgd werden van hun 12e tot hun 20e jaar (TRAILS) en een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) naar de effectiviteit van CGT (‘Doepressie’). De studies die in het proefschrift gebundeld zijn leverden belangrijke resultaten op die bijdragen aan het verhelderen van de relatie tussen depressieve symptomen in adolescenten en invasieve levensgebeurtenissen, cognitieve emotieregulatiestrategieën en verschillende type behandelingen.

Auteur: Yvonne Stikkelbroek
Uitgever: Ridderprint
Jaar van publicatie: 2016
ISBN: 978-90-393-6522-9

Auteur: Yvonne Stikkelbroek
Uitgever: Ridderprint
Jaar van publicatie: 2016
ISBN: 978-90-393-6522-9