Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

De ontwikkeling en toepassing van een levensgebeurtenissenvragenlijst en van een levensgebeurtenisseninterview

Cover Ontwikkeling Levensgebeurtenissenvragenlijst

Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de veronderstelde samenhang tussen stressvolle levensgebeurtenissen en probleemgedrag.

Wanneer men op zoek is naar een verklaring voor het ontstaan, bij kinderen en jeugdigen, van gevoels- en gedragsproblemen, in dit proefschrift samenvattend probleemgedrag genoemd, verwijst men vaak naar een opeenvolging van gebeurtenissen in hun voorgeschiedenis zoals: een ziekenhuisopname, het overlijden van een familielid, een verhuizing of een ernstige ziekte van een ouder. Verondersteld wordt dat deze gebeurtenissen, in de literatuur veelal ‘stressvolle levensgebeurtenissen’ genoemd, dermate veel negatieve invloeden uitoefenen op het kind dat probleemgedrag hiervan het gevolg kan zijn.

Dat men in de klinische praktijk een relatie veronderstelt tussen een opeenvolgende reeks ‘stressvolle levensgebeurtenissen’ en probleemgedrag is zeer invoelbaar. Zo is er een haast logische samenhang tussen het ontstaan van scheidingsangsten bij een kind en het gegeven dat dit kind in het nabije verleden geconfronteerd werd met het verlies van een aantal geliefde personen. Deze klinische ervaringsgegevens vragen echter om een nadere wetenschappelijke onderbouwing.

Cover Ontwikkeling Levensgebeurtenissenvragenlijst

Auteur: Guy Berden
Uitgever: Erasmus University
Jaar van publicatie: 1992

Auteur: Guy Berden
Uitgever: Erasmus University
Jaar van publicatie: 1992