Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Moderate prematurity, socioeconomic status, and neurodevelopment in early childhood: a life course perspective

Sociale achterstand versterkt negatieve effecten van vroeggeboorte op ontwikkeling en gedrag.

Wereldwijd wordt 1 op de 10 kinderen te vroeg geboren, namelijk vóór een zwangerschapsduur van 37 weken. Verreweg de meeste van deze vroeggeboortes vinden plaats bij een zwangerschapsduur tussen 32 en 37 weken: ‘matig’ tot ‘laat’ te vroeg geboren. Uit onderzoek is gebleken dat matige vroeggeboorte samenhangt met het vaker voorkomen van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Echter, dat zou ook een gevolg kunnen zijn van een lage sociaaleconomische status (SES), want vroeggeboortes komen meer voor bij een lage SES. Tevens is lage SES een risicofactor voor ontwikkelingsachterstand en gedragsmatige en emotionele problemen. Bevindingen uit dit proefschrift laten zien dat matige vroeggeboorte en lage SES elk afzonderlijk bijdragen aan ontwikkelings- en gedragsproblemen, leidend tot substantieel hogere risico’s bij aanwezigheid van beide factoren. Bovendien kwamen gedragsmatige problemen vaak gelijktijdig voor met ontwikkelingsachterstand. De bevindingen tonen aan dat er meer aandacht nodig is voor ontwikkelings- en gedragsproblemen bij matig te vroeg geboren kinderen met een lage SES. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen op welke wijze vroegtijdige interventies ondersteuning zouden kunnen bieden aan deze kinderen, want het is niet bekend of vroegtijdige interventies zich meer zouden moeten richten op het stimuleren van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden van het kind of bijvoorbeeld op het verbeteren van ouder-kind-interacties. Ten slotte worden in dit proefschrift mechanismen besproken waardoor matige vroeggeboorte en lage SES zouden kunnen leiden tot ontwikkelings- en gedragsproblemen en waardoor dergelijke problemen gevolgen zouden kunnen hebben voor de gezondheid op de lange termijn.

Auteur: Marieke R. Potijk
Uitgever: GVO Drukkers
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-90-367-7964-7

Auteur: Marieke R. Potijk
Uitgever: GVO Drukkers
Jaar van publicatie: 2015
ISBN: 978-90-367-7964-7