Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Mental health in young children referred for treatment

Proefschrift Mental Health In Young Children Referred For Treatment Temperament Disturbed Attachment Behavior And Course Frederike Scheper Kabouterhuis

Het proefschrift ‘Mental health in young children referred for treatment’ beschrijft een onderzoek naar het beloop van psychische problemen bij jonge kinderen, tijdens en na behandeling bij MOC ’t Kabouterhuis. Frederik Scheper leidde dit onderzoek vanuit de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van VUmc en promoveerde op 14 december 2018.

Peuters en kleuters kunnen, net als oudere kinderen, sociale, emotionele en gedragsproblemen hebben die hen belemmeren in hun functioneren. Onderzoek naar dergelijke psychische problemen na verwijzing voor behandeling in deze leeftijdsfase is slechts op beperkte schaal uitgevoerd.

Bevindingen

Specifieke karaktereigenschappen van kinderen die te maken hebben met zelfcontrole en emotieregulatie hielden verband met ernstige emotionele en gedragsproblemen tijdens behandeling, maar ook 3 jaar later. Ook depressie bij ouders van jonge kinderen hield verband met een slechtere uitkomst 3 jaar na behandeling. Verder liet het onderzoek zien dat niet alleen bij kinderen die in pleeggezinnen waren geplaatst, maar ook bij thuiswonende kinderen verstoord gehechtheidsgedrag voorkwam. Relatief veel kinderen lieten ontremd sociaal gedrag zien, waarbij ze te gemakkelijk met vreemden meegingen of zich aan relatieve buitenstaanders opdrongen, maar dit gedrag ging niet altijd samen met mishandeling of verwaarlozing.

Aanbeveling

Frederik Scheper beveelt aan dat er in diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met psychische problemen breed wordt gekeken, met aandacht voor karaktereigenschappen bij kinderen en ontremd sociaal contact, naast problematische gehechtheid, (ontwikkelings)stoornissen bij kinderen en eventuele psychiatrische klachten bij ouders.

Mijn onderzoek richt zich enerzijds op de rol van karaktereigenschappen en anderzijds op verstoord gehechtheidsgedrag en ontremd sociaal contact in reactie op kindermishandeling. Er zijn 360 kinderen onderzocht bij de start van de behandeling, en de kinderen zijn opgevolgd tot 3 jaar na behandeling. Dat het een kwetsbare groep betreft, bleek uit het feit dat er op dat moment nog bij 72% van de kinderen sprake was van psychiatrische problematiek. Wel waren de emotionele problemen en gedragsproblemen verminderd gedurende de behandeling en bleef dit op hetzelfde niveau 3 jaar later.

Frederik Scheper

Download samenvatting

De samenvatting van het proefschrift ‘Mental health in young children referred for treatment: temperament, disturbed attachment behavior, and course.’ Is beschikbaar op deze pagina.

Proefschrift Mental Health In Young Children Referred For Treatment Temperament Disturbed Attachment Behavior And Course Frederike Scheper Kabouterhuis

Auteur: Frederike Scheper
Uitgever: MOC ‘t Kabouterhuis
Jaar van publicatie: 2018
ISBN: 978-94-028-1274-9

Auteur: Frederike Scheper
Uitgever: MOC ‘t Kabouterhuis
Jaar van publicatie: 2018
ISBN: 978-94-028-1274-9