Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Keep the body in mind

Proefschrift Jet Muskens

Jet Muskens, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter, promoveerde aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar psychiatrische en lichamelijke comorbiditeit bij kinderen en jongeren met psychiatrische aandoeningen. De belangrijkste bevinding uit haar onderzoek is dat kinderen met ernstige, complexe psychische aandoeningen een verhoogd risico hebben op lichamelijke gezondheidsproblemen, ongeacht hun leeftijd.

Als vervolg van de bevindingen heeft Muskens samen met een multidisciplinair team een leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische aandoeningen en hun ouders ontwikkeld. Dit programma wordt momenteel onderzocht.

Leefstijlbehandeling voor kinderen met psychische problemen

Muskens: “Uit mijn onderzoek blijkt dat een heel groot deel van de kinderen met psychische problemen, zoals ernstig autisme of depressie, ook problemen heeft met hun fysieke gezondheid. Ernstig overgewicht komt bij deze kinderen vier keer zoveel voor en slaapproblemen dubbel zoveel. Ik schrok van de hoge aantallen. Vanwege de vele gezondheidsrisico’s, zowel psychisch als fysiek op korte en lange termijn, vond ik het onze verantwoordelijkheid om deze kinderen en hun ouders een behandeling aan te bieden. Daarom hebben we het multimodale leefstijlinterventieprogramma Movementss ontwikkeld. Dit is de eerste studie, in Nederland en internationaal, naar leefstijlbehandeling voor kinderen met psychische problemen en hun families. De behandeling richt zich op de psychische en lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven van kind en gezin.”

Verbeteren basisvoorwaarden goede ontwikkeling

“In de leefstijlbehandeling gaan we samen met het gezin aan de slag om algemene basisvoorwaarden voor een goede ontwikkeling te verbeteren: beweging, gezonde voeding en slaap. Ook gaan we samen op zoek naar andere activiteiten voor schermgebruik. We verwachten dat dit een positief effect zal hebben op zowel de psychische als fysieke problemen van het kind. Met het onderzoek naar dit programma hopen we meer inzicht te krijgen in de effecten van een gezonde leefstijl in een gezin met kwetsbare kinderen. Wat helpt wel en wat juist niet? En wat is er nodig om het gezonde gedrag vast te houden?”

Muskens benadrukt in haar proefschrift het belang van een geïntegreerde zorgvisie voor kinderen en jongeren met comorbide lichamelijke en psychische aandoeningen. Voor het verbeteren van de zorg voor deze kinderen is het belangrijk om de interacties tussen lichamelijke, psychische en sociale factoren in relatie tot ziekte en gezondheid te begrijpen.

Proefschrift Jet Muskens

Auteur: Jet Muskens
Jaar van publicatie: 2024

Auteur: Jet Muskens
Jaar van publicatie: 2024