Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Interviewing children: Development of the Dutch version of the Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents (SCICA) and testing of the psychometric properties

Cover Interviewing Children

Dit onderzoek introduceert een semi-gestructureerd interview voor directe beoordelingen van jeugdigen, en toetst de psychometrische eigenschappen.

Psychopathologie bij kinderen en adolescenten kan een enorme bron van zorg zijn vanwege inmenging in het ontwikkelingsproces van het opgroeiende kind. Inzicht in de aard en oorzaken van psychiatrische stoornissen bij kinderen en adolescenten, in combinatie met een toename van de therapeutische werkzaamheid, kan helpen de kracht van effectieve preventie en interventie te vergroten (Rutter, 1988). In pogingen om kennis over de aard en oorzaken van emotionele en gedragsstoornissen bij kinderen en adolescenten uit te breiden, speelt het diagnostische proces een belangrijke rol. Het diagnostische proces bestaat uit twee essentiële elementen, assessment en taxonomie. In het beoordelingsproces worden onderscheidende kenmerken in gedrag en emoties van individuen geïdentificeerd. Verschillende instellingen en procedures kunnen in dit proces worden gebruikt om de onderscheidende kenmerken van elk afzonderlijk geval te identificeren. De groepering van deze gevallen op basis van hun onderscheidende kenmerken (overeenkomsten en verschillen) wordt verklaard door het concept van de taxonomie.

Cover Interviewing Children

Auteur: Marianne Cristine Kasius
Uitgever: Erasmus University Rotterdam
Jaar van publicatie: 1997

Auteur: Marianne Cristine Kasius
Uitgever: Erasmus University Rotterdam
Jaar van publicatie: 1997