Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Helping families change: The adoption of the Triple P – Positive Parenting Program in the Netherlands

Cover Helping Families Change

Dit proefschrijft beschrijft de proefimplementatie (2006/2007) van het opvoedprogramma Triple P: Positief Pedagogisch Programma.

Gedrags-, en emotionele problemen komen vrij vaak voor onder kinderen en adolescenten. Omdat opvoeden en het welzijn van kinderen aan elkaar zijn gekoppeld, zijn opvoedingsprogramma’s ontwikkeld om de problemen van kinderen te verminderen. Van alle opvoedingsprogramma’s tonen de gedragsinterventies voor gezinnen de sterkste bewijskracht. In 2006 en 2007 is een proefimplementatie naar Triple P – Positief Pedagogisch Programma uitgevoerd.

Triple P is een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen door het bevorderen van competent ouderschap. Ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om hun kinderen adequate steun te bieden en hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve krachten in een gezin en de competentie van ouders worden zo versterkt en risicofactoren verminderd. Het Triple P programma onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning met daarbij variabele aanbiedingsvormen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders steun op maat kan bieden. De opvoedingsondersteuning kan schriftelijk of mondeling zijn, individueel of groepsgewijs en ook als zelfhulpinterventie worden aangeboden. Triple P richt zich bovendien op opeenvolgende ontwikkelingsfasen en sluit aan bij de vragen en behoeften van ouders met kinderen van verschillende leeftijden.

Voor de duur van 1 jaar is een aantal Triple P – interventies voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar in twee regio’s in Nederland geïmplementeerd: een beperkte algemene informatiecampagne (niveau 1), Triple P selectief (niveau 2), Triple P Basiszorg (niveau 3) en Standaard of Groep Triple P (niveau 4). Het doel van dit proefschrift is om de proefimplementatie te evalueren door het beantwoorden van vijf vragen:

  1. Wat zijn de effecten van Triple P op de manier van opvoeden?
  2. Is Triple P effectief voor de gedragsproblemen van kinderen?
  3. Is Basiszorg Triple P een aanvulling op de bestaande programma’s opvoedingsondersteuning in eerste lijns voorzieningen in Nederland?
  4. Wat zijn de resultaten voor de Standaard en Groep Triple P voor ouders en kinderen in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en Jeugdzorg?
  5. Hoe kan een multi level programma in een ander land worden geïmplementeerd?
Cover Helping Families Change

Auteur: Irene Maria de Graaf
Uitgever: Trimbos Instituut
Jaar van publicatie: 2009
ISBN: 978-90-5253-649-1

Auteur: Irene Maria de Graaf
Uitgever: Trimbos Instituut
Jaar van publicatie: 2009
ISBN: 978-90-5253-649-1