Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

The Friesland study: pervasive developmental disorders in mental retardation

Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over onderkenning van pervasieve ontwikkelingsstoornissen in jeugdigen met een verstandelijke beperking.

Op grond van klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek, is bekend dat het gezamenlijk voorkomen van een pervasieve ontwikkelingsstoornis en een verstandelijke beperking tot veel bijkomende problemen leidt voor kinderen en hun omgeving. Daarom zouden mensen, werkzaam in de gezondheidszorg en het onderwijs, zich bewust moeten zijn van pervasieve ontwikkelingsstoornissen in deze populatie, om vroegtijdige onderkenning en passende zorg te bevorderen. Drie factoren dragen bij aan vroegtijdige onderkenning en adequate zorg. Ten eerste zijn er instrumenten nodig om pervasieve ontwikkelingsstoornissen te meten bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. Ten tweede draagt informatie over de prevalentie van pervasieve ontwikkelingsstoornissen bij aan het bewustzijn van deskundigen ten aanzien van het voorkomen van deze stoornissen in deze populatie. Ten derde zal inzicht in de bijkomende en specifieke gevolgen van pervasieve ontwikkelingsstoornissen op het (mal)adaptieve gedrag van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking, het aanbieden van effectieve hulp bevorderen. Het doel van dit onderzoek was een bijdrage te leveren aan de kennis op het gebied van onderkenning van pervasieve ontwikkelingsstoornissen in kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking, de prevalentie daarvan, en de relatie met (mal)adaptief gedrag.

Auteur: Annelies de Bildt
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2003
ISBN: 9036718503

Auteur: Annelies de Bildt
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2003
ISBN: 9036718503