Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

The development of girls’ disruptive behaviour and the transmission to the next generation

Cover Development Girls Disruptive Behaviour

Dit proefschrift onderzoekt de ontwikkeling van disruptief gedrag bij jonge meisjes en beschrijft het functioneren van die meisjes in de adoslecentie. Daarnaast onderzoekt dit proefschrift de nadelige maternale kenmerken in de voorspelling van disruptief gedrag bij hun kinderen.

Onderzoek naar disruptief gedrag was lange tijd voornamelijk gericht op jongens omdat gedacht werd dat dergelijk gedrag zelden voorkomt bij meisjes. In de afgelopen jaren wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan het feit dat zorgelijk disruptief gedrag ook voorkomt bij meisjes, zelfs al in de kindertijd (e.g., Hipwell et al., 2002; Odgers et al., 2008). Uit onderzoek blijkt dat disruptief gedrag bij meisjes zich op verschillende leeftijden openbaart en verschillende patronen volgt (voor een overzicht, zie Fontaine, Carbonneau, Vitaro, Barker, & Tremblay, 2009). Bovendien blijkt uit een onderzoek waarbij meisjes met disruptief gedrag gevolgd zijn tot in de volwassenheid, dat meisjes die dit gedrag reeds gedurende de kindertijd vertoonden, een groter risico lopen op ernstige problemen in de volwassenheid in vergelijking met meisjes die dit gedrag pas in de adolescentie voor het eerst lieten zien (Odgers et al., 2008). Met het oog op preventie is de kindertijd daarom een belangrijke ontwikkelingsfase om disruptief gedrag bij meisjes te onderzoeken.

Cover Development Girls Disruptive Behaviour

Auteur: Elsa van der Molen
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2013
ISBN: 978-94-619-1869-7

Auteur: Elsa van der Molen
Uitgever: Ipskamp Drukkers
Jaar van publicatie: 2013
ISBN: 978-94-619-1869-7