Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

University of California at Los Angeles Post-traumatic Stress Disorder Reaction Index (UCLA)

  • Oorspronkelijke versie: Pynoos et al. (1998)
  • Huidige versie: De Roos
  • Doel: Meetpretentie
  • Gebruik: Trauma en Kindermishandeling
  • Doelgroep: Kindversie: 7-12 jaar, adolescentenversie: vanaf 13 jaar.
  • Afname en scoring: Hoe: Semi-gestructureerd interview.
  • Tijdsduur: 20-30 minuten

Inhoud van de vragenlijst UCLA

Materiaal

Vragenlijst en scoringsformulieren.

Schalen

De lijst heeft een dimensionale schaal. Er is echter overlap met de module PTSS van de ADIS-C. De lijst is niet genormeerd. De lijst bevat 48 items en onderwerpt het kind aan 26 verschillende soorten van traumatische gebeurtenissen en meet PTSS en DSM-IV criteria. Het bevat 19 items waarvan 17 PTSS meten als wel 2 items die geassocieerde symptomen meten, te weten schuld en angst voor herhaling. De vragenlijst wordt gebruikt door sommige specialistische traumacentra voor kind en jeugd in Nederland. Er is een kind-, adolescenten- en ouderversie beschikbaar.

Interpretatie

Te scoren op http://www.nctsnet.org. Scoring leidt tot een totale PTSS score en scores wat betreft de ernst voor elke DSM-IV, B, C en D symptoom clusters.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst UCLA

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de UCLA niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst UCLA

  • Pynoos, R., Rodriguez, N., Steinberg, A., Stuber, M., & Frederick, C. (1998). UCLA PTSD Index for DSM-IV.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst UCLA

Verkrijgbaar bij: UCLA Trauma Psychiatry Service, Los Angeles, U.S.A.
Tel. (310) 206-8973
Email: HFinley@mednet.ucla.edu

Voor informatie over de (onofficiële) Nederlandse vertaling, kan contact worden
opgenomen met mevr. De Roos via c.deroos@ggzkinderenenjeugd.nl.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.