Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC)

 • Oorspronkelijke versie: Briere et al. (2001)
 • Huidige versie: Tierolf & Lamers-Winkelman (2014)
 • Doel: Meten van symptomen van posttraumatische stress en gerelateerde emotionele en gedragsproblemen.
 • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
 • Doelgroep: 3-12 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Oudervragenlijst
 • Tijdsduur: 15 minuten

Inhoud van de vragenlijst TSCYC

Materiaal

Handleiding, vragenboekjes en scoreformulieren.

Schalen

De vragenlijst bevat 90 items en geeft scores op:

 • Posttraumatische stressstoornis: Herbeleving, Vermijding, Prikkelbaarheid, PTSS Totaalscore
 • Emotionele en gedragsproblemen: Dissociatie, Depressie, Angst, Woede, Seksuele zorgen
 • Validiteit: Ontkenning, Atypische respons

Interpretatie

Ouders geven op een vierpuntsschaal (niet, soms, vaak, heel vaak) aan hoe vaak bepaalde symptomen in de afgelopen maand voorkwamen bij hun kind. Met behulp van het scoreformulier worden de schaalscores berekend, ruwe scores omgezet naar Tscores, en de resultaten overzichtelijk in een grafiek weergeven.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst TSCYC

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de TSCYC niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst TSCYC

 • Briere, J., Johnson, K., Bissada, A., Damon, L., Crouch, J., Gil, E., Hanson, R., & Ernst, V. (2001). The Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC): Reliability and association with abuse exposure in a multi-site study. Child Abuse & Neglect, 25, 1001-1014.
 • Briere, J. (2005). Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC). Professional manual. Lutz: PAR Psychological Assessment Resources, Inc.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst TSCYC

Hogrefe Uitgevers: http://www.hogrefe.nl/

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.