Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Sophia Ontwenningsverschijnselen Schaal Pediatrisch Delier (SOS-PD)

 • Oorspronkelijke versie: Ista et al. (2009)
 • Huidige versie: Ista et al. (2009)
 • Doel: Delirium en ontwenningsverschijnselen van benzodiazepinen en/of opiaten signaleren
 • Gebruik: Pediatrisch delier
 • Doelgroep: 0-16 jaar
 • Afname en scoring: Invullen van observatielijst
 • Tijdsduur: Maximaal 2 minuten

Inhoud van de SOS-PD

Materiaal

Scoreformulier

Schalen

De SOS-PD bestaat naast het pediatrisch delier-component ook uit een deel om ontwenning van sedativa en opiaten vast te stellen. Dit deel is de Sophia Ontwenningsverschijnselen Scorelijst (SOS). Gebruik van sedativa, zoals benzodiazepinen, en opiaten bij ernstige zieke kinderen op een kinder-IC vormen een mogelijke risicofactor voor het ontstaan van een pediatrisch delier. In de observatielijst komen zowel lichamelijke als cognitieve symptomen naar voren.

Interpretatie

Bij stap 1 van de observatielijst wordt er gevraagd naar de mening van de ouders. Wanneer zij het gedrag van hun kind niet meer herkennen, moet er met de kinder- en jeugdpsychiater overlegd worden. De observatielijst gaat verder bij stap 2, waar gescoord kan worden op ontwenningsverschijnselen en delier. Wanneer de totale score gelijk of meer dan 4 is, of wanneer er sprake is van hallucinaties, moet er ook overlegd worden met de kinder- en jeugdpsychiater.

Betrouwbaarheid en validiteit van de SOS-PD

 • Betrouwbaarheid: Goed
 • Begripsvaliditeit: Goed
 • Criteriumvaliditeit: Goed

Wetenschappelijke onderbouwing van de SOS-PD

 • Ista, E., van Dijk, M., de Hoog, M., Tibboel, D., & Duivenvoorden, H.J. (2009). Construction of the Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale (SOS) for critically ill children. Intensive Care Medicine, 35(6), 1075-81.
 • Ista, E., Van Beusekom, B., Van Rosmalen, J., Kneyber, M.C.J., Lemson, J., brouwers, A., Dieleman, G.C., Dierckx, B., De hoog, M., Tibboel, D., Van Dijk, M. (2018). Validation of the SOS-PD scale for assessment of pediatric delirium: a multicenter study. Critical Care, 22(1):309. doi: 10.1186/s13054-018-2238-z.

Uitgever en beschikbaarheid van de SOS-PD

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.