Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK)

 • Oorspronkelijke versie: Alisic, Eland & Kleber (2006)
 • Huidige versie: Alisic, Eland & Kleber (2006)
 • Doel: Meten van posttraumatische stress
 • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
 • Doelgroep: 4-18 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Individuele afname door een diagnostisch gekwalificeerde professsional.
 • Tijdsduur: 20 minuten

Inhoud van de vragenlijst SVLK

Materiaal

Vragenlijst en scoringsformulier.

Schalen

De lijst kent twee varianten, voor kinderen van 8-18 jaar en een ouderversie voor ouders van kinderen van 4-18 jaar. De lijst bestaat uit 34 items die verdeeld zijn over vier subschalen. De subschalen zijn: Herbeleving, Vermijding, Overprikkeling en Overige Kindspecifieke Reacties. Tevens wordt er een totaalscore berekend, die aangeeft of aan de criteria van PTSS volgens de DSM-IV wordt voldaan. Het instrument is gebaseerd op de psychodynamische en cognitief georiënteerde traumatheorie van Horowitz (1976), op de omschrijving van PTSS in de DSM-IV (APA, 1994) en op de bevindingen van diverse empirische studies bij kinderen.

Interpretatie

Items worden ingevuld op een vijfpuntsschaal. Scoring gebeurt met de hand, met behulp van een scoringsformulier. Het instrument geeft een indicatie van het al dan niet bestaan van PTSS. Bij een positieve indicatie wordt geadviseerd om verder diagnostisch onderzoek te doen om te bepalen of, en in welke mate er sprake is van psychopathologie.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst SVLK

 • Betrouwbaarheid: onvoldoende
 • Begripsvaliditeit: onvoldoende
 • Criteriumvaliditeit: onvoldoende

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst SVLK

 • Alisic, E., Eland, J., & Kleber, R.J. (2006). Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK). Zaltbommel/Utrecht: Instituut voor Psychotrauma i.s.m. Klinische & Gezondheidspsychologie (UU) en Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren (UMC Utrecht).

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst SVLK

Verkrijgbaar bij: Drs. Eva Alisic: e.alisic@umcutrecht.nl of Prof. dr. Rolf Kleber: r.kleber@uu.nl.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.