Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Psychotische stoornissen – Ervaringenlijst

  • Oorspronkelijke versie: Loewy, Bearden, Johnson, Raine, & Cannon (2005)
  • Huidige versie: Ising, Rietveld, Loewy & van der Gaag (2011)
  • Doel: Screenen op subklinische psychotische symptomen
  • Gebruik: Psychotische stoornissen
  • Doelgroep: Vanaf 14 jaar
  • Afname en scoring: Hoe: Vragenlijst, in te vullen door kind/jongere.
  • Tijdsduur: ongeveer 5 minuten

Inhoud van de vragenlijst PS

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

16 items te beantwoorden met ‘eens’ of ‘oneens’; indien een item met ‘eens’ word beantwoord wordt ook de lijdensdruk gescoord: 0=geen last; 1=beetje last; 2=nogal wat last; 3=veel last.

Interpretatie

Totaalscore is de somscore van alle 16 items. N.B.: dit is een screeningslijst, geen diagnostisch instrument.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst PS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de PS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst PS

  • Loewy, R.L., Bearden, C.E., Johnson, J.K., Raine, A., & Cannon, T.D. (2005). The prodromal questionnaire (PQ): Preliminary validation of a self-report screening measure for prodromal and psychotic syndromes. Schizophrenia Research, vol. 79 (1): 117-125.
  • The Validity of the 16-Item Version of the Prodromal Questionnaire (PQ16) to Screen for Ultra High Risk of Developing Psychosis in the General HelpSeeking Population. Ising, Veling, Rachel L. Loewy, Marleen W. Rietveld, Judith Rietdijk, Sara Dragt, Rianne M. C. Klaassen, Dorien H. Nieman, Lex Wunderink, Don H. Linszen, and Mark van der Gaag Schizophrenia Bulletin (2012).

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst PS

Parnassia
Download hier de Nederlandse versie.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.