Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

(Parents and) Children’s Somatization Inventory (P)CSI

  • Oorspronkelijke versie: Garber, Walker en Zeman (1991)
  • Huidige versie: Treffers, Siebelink & Westenberg (1998)
  • Doel: Meten van de aanwezigheid en intensiteit van somatische klachten in de afgelopen twee weken.
  • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
  • Doelgroep: Kinderen en jongeren van 8 tot 17 jaar en opvoeders van kinderen vanaf 3 jaar.
  • Afname en scoring: Hoe: zelfinvulvragenlijst voor kinderen en adolescenten (bij kinderen van 3 t/m 7 jaar vullen de ouders de lijst in), pen en papier.
  • Tijdsduur: 5-10 minuten

Inhoud van de vragenlijst (P)CSI

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De CSI bevat items die voldoen aan de symptoom criteria voor een somatisatiestoornis, zoals omschreven in de DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987). Tevens bevat de CSI items uit de Somatization factor of the Hopkins Symptom Checklist (HSCL; Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, & Covi, 1974).

Interpretatie

De CSI bestaat uit 35 items en moet op vijfpuntschaal beoordeeld worden (helemaal niet- helemaal wel). Deze schaal weerspiegelen de mate waarin de symptomen de afgelopen twee weken werden ervaren.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst (P)CSI

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de (P)CSI niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst (P)CSI

  • Garber, J., Walker, L.S., & Zeman, J. (1991). Somatization symptoms in a community sample of children and adolscents: futher validation of the Children’s Somatization Inventory. Psychological Assessment, 3, 588-595.
  • Treffers, D.A, Goedhart, A.W & Siebelink, B.M. (1998). Resultaten van de Nederlandse vertaling van de children’s somatization inventory (CSI). In P.H.D.A. Treffers (Red). Emotionele stoornissen en somatoforme stoornissen bij kinderen en adolescenten: De stand van zaken (pp 37-52). Leiden: Boerhaave commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst (P)CSI

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.