Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Comprehensive Assessment of At Risk Mental State (CAARMS)

 • Oorspronkelijke versie: Yung et al. (1996)
 • Huidige versie: Van der Gaag, Van der Werf, Wunderink, Malda & Klaassen (2008)
 • Doel: Vaststellen of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose.
 • Gebruik: Psychose
 • Doelgroep: 14-35 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Afname dient plaats te vinden door een universitair geschoolde psycholoog. Voor gebruik van de CAARMS is een training vereist.
 • Tijdsduur: 1-1,5 uur. Als evident is dat er geen sprake is van subklinisch
  psychotische verschijnselen kan de interviewer zich beperken tot de eerste vier inclusie domeinen en duurt het ongeveer een half uur.

Inhoud van de vragenlijst CAARMS

Materiaal

Vragenlijst en handleiding.

Schalen

De CAARMS meet de volgende aspecten: positieve symptomen, cognitieve verandering-aandacht/concentratie, emotionele stoornis, negatieve symptomen, gedragsveranderingen, motorische/lichamelijke veranderingen, algemene psychopathologie, inclusie criteria, psychose drempel/antipsychotische behandeling drempel, drempel voor exclusie uit de studie.

Interpretatie

De CAARMS leidt tot een classificatie: psychotisch/ at risk mental state/ voldoet niet aan de criteria.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CAARMS

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CAARMS niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CAARMS

 • Yung, L. Phillips, M.B. Simmons, J. Ward, K. Thompson, P. French, P. McGorry The PACE Clinic, University of Melbourne, dept. of Psychiatry, Australia.
 • M. Van der Gaag, J. van der Werf, L. Wunderink, A. Malda, R. Klaassen, 2008.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CAARMS

De vragenlijst is te downloaden via:
http://www.gedachtenuitpluizen.nl/index.php?pagina=meetinstrumenten
De training is te volgen bij Kenniscentrum Phrenos:
www.kenniscentrumphrenos.nl

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.