Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

COMFORT-schaal

 • Oorspronkelijke versie: Ambuel, et al (1992)
 • Huidige versie: van Dijk, et al (2000)
 • Doel: Bepalen van sedatieniveau
 • Gebruik: Pediatrisch delier
 • Doelgroep: 0-18 jaar
 • Afname en scoring: Observatie aan de hand van een pijnscore schaal
 • Tijdsduur: 2 minuten

Inhoud van de COMFORT schaal

Materiaal

Handleiding en scoreformulier

Schalen

De COMFORT Scale is een pijnscore schaal. Zij meet de intensiteit en de frequentie van postoperatieve pijn. Zij heeft als doel om leed van patiënten in Pediatric Intensive Care Units te meten. De lijst is voor de klinische setting ontwikkeld. Het is een multidimensioneel meetinstrument (gedrags- en fysiologische parameter) en bevat in totaal 8 items, onderverdeeld in 6 subjectieve (gedrag: alertheid, rust, ademhaling, lichaamsbeweging, spiertonus, gezichtstonus) en 2 objectieve (fysiologisch: hartfrequentie, gemiddelde arteriele bloeddruk) items. De gebruiker observeert het kind gedurende twee minuten en vult daarna de observatielijst in. De hier beschreven “Comfort- gedragschaal” is een Nederlandse vertaling van de aangepaste versie van de COMFORT Scale. Zij bevat de gedragscriteria uit de oorspronkelijke versie waaraan het item ‘huilen’ is toegevoegd voor kinderen die niet beademd worden. De schaal wordt ook COMFORT-B schaal genoemd.

Interpretatie

Wanneer de totaalscore lager is dan 10 is er sprake van oversedatie. Ligt de score hoger dan 23, is er sprake van inadequate sedatie. Wanneer de score tussen de 11 en 22 ligt, is de sedatie adequaat. Omdat het verschil tussen 11 en 22 relaties groot is, moet men ook andere factoren zoals ziekteverloop, tijdstip van meten en totale indruk van de patiënt meenemen in de beoordeling.

Betrouwbaarheid en validiteit van de COMFORT schaal

 • Betrouwbaarheid: niet bekend
 • Begripsvaliditeit: niet bekend
 • Criteriumvaliditeit: niet bekend

Wetenschappelijke onderbouwing van de COMFORT schaal

 • Duhn, L., & Medves, J. (2004). A systematic integrative review of Infant pain assessment tools. Advances in Neonatal Care, 4, 126–140. DOI:10.1016/j.adnc.2004.04.005
 • Dorfman, T. L., Sumamo Schellenberg, E., Rempel, G. R., Scott, S. D., & Hartling, L. (2014). An evaluation of instruments for scoring physiological and behavioral cues of pain, non-pain related distress, and adequacy of analgesia and sedation in pediatric mechanically ventilated patients: A systematic review. International journal of nursing studies51(4), 654–676. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.07.009
 • Ballardini, E., Sisti, M., Basaglia, N., Benedetto, M., Baldan, A., Borgna-Pignatti, C., & Garani, G. (2018). Prevalence and characteristics of positional plagiocephaly in healthy full-term infants at 8-12 weeks of life. European journal of pediatrics177(10), 1547–1554. https://doi.org/10.1007/s00431-018-3212-0

Uitgever en beschikbaarheid van de COMFORT schaal

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.