Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents (CAPS-CA)

 • Oorspronkelijke versie: Nader (1996)
 • Huidige versie: Van Meijel, Verlinden, Diehle en Lindauer (2010)
 • Doel: Diagnostiek van post-traumatische stressstoornis en acute stressstoornis (bij kinderen en adolescenten).
 • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
 • Doelgroep: 8-16 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: Semi-gestructureerd interview, individueel af te nemen door een diagnostisch geschoolde professional.
 • Tijdsduur: 45-60 minuten

Inhoud van de vragenlijst CAPS-CA

Materiaal

Handleiding en interviewformulier.

Schalen

De lijst bestaat uit 36 items die DSM-IV criteria voor posttraumatische stressstoornis beslaan. Deze items meten de frequentie en intensiteit van 17 PTSS-symptomen en hun invloed op ontwikkelings-, sociale en academisch functioneren.

Interpretatie

Items worden gescoord op een vijfpuntsschaal.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CAPS-CA

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CAPS-CA beoordeeld. COTAN beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten aan de hand van zeven criteria:

 1. Uitgangspunten van de testconstructie
 2. Kwaliteit van het testmateriaal
 3. Kwaliteit van de handleiding
 4. Normen
 5. Betrouwbaarheid
 6. Begripsvaliditeit
 7. Criteriumvaliditeit

Lees meer op de website van COTAN
Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Je kunt ook een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CAPS-CA

 • Nader, K., Kriegler, J.A., Blake, D.D., Pynoos, R.S., Newman, E., & Weathers, F.W. (1996). Clinician Administered PTSD Scale, Child and Adolescent Version. White River Junction, VT: National Center for PTSD

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CAPS-CA

Verwachte verschijningsdatum eind 2012, via: http://www.testweb.bsl.nl/tests/caps-ca/

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.