Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Child Dissociative Checklist (CDC)

 • Oorspronkelijke versie: Putnam, Helmers & Trickett (1993)
 • Huidige versie: Hartveld & Janssen (1992)
 • Doel: Screening op dissociatief gedrag bij kinderen van 5 tot en met 14 jaar.
 • Gebruik: Trauma en kindermishandeling
 • Doelgroep: Kinderen van 5 tot en met 14 jaar
 • Afname en scoring: Hoe: In te vullen door ouders/verzorgers van het kind, pen & papier.
 • Tijdsduur: Tijdsduur afname: 10 minuten. Tijdsduur scoring: 5 minuten.

Inhoud van de vragenlijst CDC

Materiaal

Vragenlijst

Schalen

De CDC bestaat uit twintig items en bestaat uit zes domeinen:

 • Dissociatieve amnesie
 • Spontane trance
 • Hallucinaties
 • Identiteitsveranderingen
 • Agressie/seksueel gedrag
 • Snelle verschuivingen in houding en vaardigheden

Interpretatie

In de instructies bij de CDC staat aangegeven dat bij iedere vraag één van de drie mogelijkheden omcirkeld moet worden:

0 = onjuist
1 = enigszins juist
2 = zeer juist

Een totaalscore van 12 of hoger houdt in dat er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke dissociatieve symptomen. De CDC is geen diagnostisch instrument.

Betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst CDC

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft de CDC niet beoordeeld. 

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst CDC

 • Putnam, F. W., Helmers, K., and Trickett, P. K. (1993) Development, reliability, and validity of a child dissociation scale. Child abuse and neglect, 17, 731 741.
 • Hartveld, G. & Janssen, M. (1992). Nederlandse vertaling van de Child Dissociative Checklist (CDC). Vrije Universiteit, Amsterdam.

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst CDC

De CDC kent geen copyright en wordt niet commercieel uitgegeven.

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.