Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

 • Oorspronkelijke versie: Overall & Gorham, 1962
 • Huidige versie: Hafkenscheid et al., 2005
 • Doel: Screening om symptoomverandering te meten bij o.a. psychoses
 • Gebruik: psychotische stoornissen
 • Doelgroep: Jongvolwassenen
 • Afname en scoring: observatie en zelfrapportage door middel van een semi-gestructureerd interview
 • Tijdsduur: 1,5 uur

Inhoud van de vragenlijst BPRS

Materiaal

Handleiding, observatieformulier.

Schalen

De BPRS bestaat uit 24 items. Sommige kunnen door middel van observatie worden beoordeeld, en andere door zelfrapportage (interview). Een voorbeeld item is ‘Bezorgdheid over de lichamelijke toestand’. De items worden gescoord op een schaal van 1 (niet aanwezig) t/m 7 (zeer ernstig). Voor een aantal vragen wordt de 7-puntsschaal teruggebracht tot vier categorieën: geen (1) – licht (2-3) – matig (4-5) – ernstig (6-7). De som van alle items telt op tot een ruwe totaalscore.

Betrouwbaarheid en validiteit van de BPRS

 • Betrouwbaarheid: goed
 • Begripsvaliditeit: goed
 • Criteriumvaliditeit: goed

Wetenschappelijke onderbouwing van de vragenlijst BPRS

 • Overall, J.E., & Gorham, D.R. (1962). The brief psychiatric rating scale. Psychological Reports, 10, 799­-812.
 • Hafkenscheid, A. (2005). De brief psychiatric rating scale. Psychopraxis, 7(5), 169-174. https://doi.org/10.1007/BF03072226

 • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (2008). Persoonlijkheidsstoornissen. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: EFP.
 • Federaal-wetenschapsbeleid (2007). Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie. Brussel

Uitgever en beschikbaarheid van de vragenlijst BPRS

Tijdschrift voor psychiatrie:

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/media/6/meetinstrumenten_14pdf.pdf

GGZ Standaarden

Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis én ervaringen van patiënten en professionals.

NJi Databank Instrumenten

Meer dan 100 instrumenten die professionals in de jeugdsector ondersteunen bij oordeels- en besluitvorming: signalering, risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling en evaluatie.