Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

behandelmethode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT) is een bewezen werkzame behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, waarbij er sprake is van ernstige traumagerelateerde symptomen (complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen) als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld.

Beoordeling

Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT) is een bewezen werkzame behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, waarbij er sprake is van ernstige traumagerelateerde symptomen (complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen) als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld bij kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders, wel effectief, maar minder dan bij de andere onderzochte doelgroepen. TG-CGT is onderzocht in 18 RCT’s en vergeleken met wachtlijstcondities of nondirectieve steunende behandeling. Voor effectieve behandeling moet de veiligheid van een kind gewaarborgd zijn. TG-CGT richt zich met name op het kind en de ouder die niet de dader is. In Nederland loopt er op dit moment een RCT naar de behandeleffecten van TG-CGT vergeleken met EMDR. (De Bascule)

Deze behandelvorm is uitvoerig onderzocht middels gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Het boek bevat de behandelmethode en is uitgegeven in zowel het Engels als nu ook het Nederlands.

Ontwikkeling binnen de Bascule

De behandeling is goed beschreven in het boek en training is noodzakelijk. Deze wordt op dit moment ontwikkeld voor Nederlandse therapeuten binnen de Bascule.

Onderbouwing en theoretische verantwoording

Deze behandelvorm is uitvoerig onderzocht middels gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

Verzorging van de behandelmethode

Deze behandelmethode is duidelijk omgeschreven en bestaat uit meerdere modules, zowel voor traumaklachten als rouwklachten. Aan de hand van voorbeelden zijn de modules uitgewerkt. Aan het einde van iedere module staan vragen van clinici, die door de auteurs worden beantwoord.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jeugdigen van 4 tot 18 jaar met post traumatische stressklachten. Het gaat om een individuele behandeling. Uiteraard worden ook hun ouders bij de behandeling betrokken.
De inhoud van de behandeling wordt aangepast aan de cognitieve ontwikkelingsfase van het kind / de jeugdige.

Doel

Het doel van de therapie is het verminderen of doen verdwijnen van de klachten en te bewerkstelligen dat de betrokkene emoties naar aanleiding van “triggers” in het dagelijks leven die verwijzen naar de eerdere traumatische ervaringen kan beheersen.

Aantal zittingen

Gemiddeld zijn er voor een afgeronde behandeling 15 sessies nodig. Uit onderzoek is gebleken dat bij chronische traumatisering de behandeltijd verdubbelt (Cohen e.a., 2012).

Vorm

Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CBT) is een behandeling die uit verschillende componenten bestaat en traumagerichte interventies integreert met cognitief gedragstherapeutische principes. Tevens komen aspecten van de hechtingstheorie, de neurobiologie bij de ontwikkeling, de gezinstherapie en van humanistische modellen in deze behandeling terug.
TG-CGT bestaat uit de volgende traumagerichte componenten:
  • Psycho-educatie over trauma en de specifieke dynamiek van het trauma, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, huiselijk geweld of traumatische rouw.
  • Vaardigheden voor de ouders hoe hun kind te begeleiden.
  • Ontspanningsoefeningen.
  • Gevoelsuitingen en –regulatie.
  • Cognitieve coping strategieën; het GGGG-schema.
  • Traumaverhaal; wat is er precies gebeurd en wat dacht, voelde en deed het kind en dit verhaal delen met de ouder.
  • Cognitieve coping strategieën ten opzichte van het traumaverhaal.
  • Omgaan met triggers en situaties aangaande het trauma.
  • Gezamenlijke ouder-kind sessies.
  • Veiligheid in de toekomst.

Individuele TG-CBT vindt doorgaans één keer per week of per twee weken plaats.

Uitvoerenden

De TG-CGT wordt uitgevoerd door gespecialiseerde psychotherapeuten.

Kosten

Afhankelijk van de duur van de therapie.

behandelmethode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

Auteur: Cohen, Mannarino & Dellingen
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum, 2008

Auteur: Cohen, Mannarino & Dellingen
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum, 2008