Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

ToM-e-training

behandelmethode ToM-training

De ToM-e traning is een blended training die kinderen helpt om zich beter in te kunnen leven in anderen. Kinderen volgen een digitale ‘superheldentraining’, waarbij ze missies uitvoeren en gadgets verdienen.

Doelgroep

Deze blended training is er voor kinderen van 8-12 jaar met een autismespectrumstoornis.

Doelstelling

De ToM-e training leert kinderen hoe ze sociale situaties beter kunnen inschatten en hun sociale gedrag kunnen verbeteren.

De ToM-e training is gebaseerd op de kennis over de Theory of Mind. Er komen verschillende stadia waarlangs de ToM zich ontwikkelt aan bod, zoals doen-alsof, emotieherkenning, first order belief, false belief en second order belief.

Vorm/methode

De ToM-e training is een deels digitale versie van de ToM training (>> lees meer bij NJi). Extra online oefeningen en aanvullende informatie ondersteunen de bijeenkomsten. Kinderen volgen een digitale ‘superheldentraining’, waarvoor ze missies uitvoeren en gadgets verdienen. De combinatie van groepsbijeenkomsten en online oefeningen stimuleert kinderen om spelenderwijs thuis verder te oefenen met de onderwerpen uit de groepslessen.

De training bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten en verschillende online oefeningen.

Die bijeenkomst duurt steeds 1 uur en 15 minuten, begeleid door twee of drie groepstrainers. Er doen zes kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd mee aan de training.

Onderbouwing

Op basis van een groot gerandomiseerd onderzoek van de Vrije Universiteit bleek de training effectief bij kinderen met autisme en normale intelligentie, onafhankelijk van geslacht, leeftijd (7-13 jaar) en verbale intelligentie. Om de toepassing van vaardigheden in de thuis situatie te versterken is er ook deze blended ToM-e versie van de ToM training ontwikkeld.

Ontwikkelaars

De Vrije Universiteit, Jouw Omgeving en Levvel (voorheen De Bascule) hebben de ToM-e training ontwikkeld.

Beschikbaarheid en kosten

De opleiding voor professionals om de training uit te voeren is beschikbaar via PI-research. Deze opleiding duurt twee dagen.
>> Lees verder over de beschikbaarheid en aanmeldopties bij PI-research
>> Bekijk de folder voor ouders over de Tom-e-training van Levvel

behandelmethode ToM-training