Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Tics werkboek voor kinderen (en werkboek voor ouders)

Tics Werkboek Voor Kinderen Boom Uitgeverij

Het Tics werkboek voor kinderen behoort bij het behandelprotocol ‘Tics’. Zie ook het Tics – Therapeutenboek over verminderen van tics.

Doelgroep

Tics is een behandelmethode voor kinderen van 7-13 jaar met ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette.

Materiaal

De behandelmethode bestaat uit een set: Tics therapeutenboek en Tics werkboek voor kinderen. In het Tics therapeutenboek staat theoretische achtergrond bij het protocol en houdt de therapeut aantekeningen bij per sessie. Het Tics werkboek voor kinderen is ook los verkrijgbaar. Het Werkboek voor ouders kunt u gratis downloaden (PDF).

Tics behandelmethode

In dit protocol worden twee behandelmethoden voor ticstoornissen beschreven:

  • Exposure en responspreventie: twee trainingsbijeenkomsten gevolgd door tien feitelijke behandelbijeenkomsten
  • Habit reversal: tien bijeenkomsten

Exposure en responspreventie richt zich op alle tics tegelijkertijd. Door tics langdurig tegen te houden krijgt het kind de gelegenheid te wennen aan onaangename premonitore sensorische sensaties (ticalarmen), die vaak voorafgaan aan de tic en verminderen door het ticgedrag uit te voeren. Deze tics behandeling wordt toegepast als het kind meerdere verschillende tics heeft, zoals in het geval van het syndroom van Gilles de la Tourette.

Bij habit reversal worden tics één voor één aangepakt door bewustwording van de tic, waarna een met de tic onverenigbare respons wordt aangeleerd die de tic moet voorkomen. Deze behandelmethode is geschikt als het kind lijdt aan één of enkele tics.

Tijdens de behandeling krijgt het kind huiswerk; het Werkboek voor kinderen is geïllustreerd. Ook de ouders worden bij de behandeling betrokken door dagelijks tics te registreren, samen met hun kind te oefenen en te helpen de bewustwording van het kind te bevorderen. Zo spelen zij een rol in het motiveren van hun kind voor de behandeling. Deze behandelmethode gaat ook in op overgebleven tics. De therapeut maakt een plan om terugval te voorkomen, en aan het einde van de behandeling ontvangt het kind het ticdiploma.

In het boek Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten verscheen al een hoofdstuk over tics. Deze behandelmethode is de praktische uitwerking daarvan.

Over de auteurs

Dr. Cara Verdellen is klinisch psycholoog en supervisor VGCt. Zij is werkzaam als vestigingsmanager van HSK Den Bosch en van HSK Expertise Tics. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar de effectiviteit van gedragstherapie bij het syndroom van Gilles de la Tourette. drs. Jolande van de Griendt is als gz-psycholoog/gedragstherapeut verbonden aan HSK Groep BV. Daarnaast verricht zij wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van ticstoornissen door middel van medicatie en gedragstherapie bij HSK Expertise Tics te Den Bosch. drs. Sanne Kriens is als gz-psycholoog en gedragstherapeut werkzaam bij HSK Groep BV. Drs. Ilse van Oostrum is psycholoog, in het verleden werkzaam bij HSK G.

Tics Werkboek Voor Kinderen Boom Uitgeverij

Auteur: C.W.J. Verdellen, J.M.T.M. van de Griendt, S. Kriens & I. van Oostrum
Uitgever: Boom
ISBN: 9789461055033

Auteur: C.W.J. Verdellen, J.M.T.M. van de Griendt, S. Kriens & I. van Oostrum
Uitgever: Boom
ISBN: 9789461055033