Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions (SPACE)

Space-programma (behandelmethode)

Het programma Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions (SPACE) leert ouders hoe ze hun eigen reacties op de angst van hun kind (waardoor angst kan floreren) kunnen vervangen door andere, meer ondersteunende reacties, gericht op acceptatie van de moeilijkheden, en op vertrouwen.

Doelstelling

Het aanleren van vaardigheden en leren over hulpmiddelen die ouders of verzorgers kunnen inzetten om angst-, dwangstoornissen of gerelateerde problemen bij hun kind te overwinnen. Met als doel dat de ingezette hulpmiddelen bij ouders de angst bij de jongeren reduceren en het welbevinden in het gezin verhogen. Wat uiteindelijk ook kan leiden tot aanzienlijk minder onmacht bij ouders en verzorgers.

Doelgroep

Ouders en verzorgers van kinderen met angstproblemen, OCD en gerelateerde problemen. De kinderen zelf nemen in principe niet deel aan het programma.

Vorm/methode

SPACE bestaat uit ongeveer twaalf sessies met ouders volgens vaststaand protocol.

Onderbouwing

Het SPACE programma is een evidenced based protocol op basis van geweldloos verzetten in gezinnen en CGT.

In 2020 onderzocht de ontwikkelaar van SPACE Lebowitz, samen met collega’s (2020), of resultaten van cognitieve gedragstherapie verbeterden als alleen ouders worden betrokken middels SPACE ten opzichte van CGT bij de kinderen. Hieruit bleek dat SPACE zeker niet onder doet voor CGT. In beide behandelingen nam de accommodatie van de angst binnen het gezin (als familie onbedoeld het onderhouden van de klachten) en opvoedingsstress significant af; de afname in accommodatie was groter in SPACE dan in CGT bij de kinderen. De geloofwaardigheid van- en tevredenheid over de behandeling in SPACE waren hoog binnen dit onderzoek. SPACE biedt daarmee een volwaardige, alternatieve strategie voor het behandelen van angst bij kinderen.
>> Bekijk hier het hele artikel

Ontwikkelaars

Eli Lebowitz is de ontwikkelaar van het SPACE programma. Samen met Haim Omer schreef hij een handboek voor ouders en hulpverleners ‘De behandeling van angst bij kinderen en jongeren. Op basis van CGT en geweldloos verzet.’. De auteurs geven in het boek effectieve strategieën op basis van cognitieve gedragstherapie en geweldloos verzet waarmee ouders hun kind kunnen helpen om over hun angst heen te komen.

Beschikbaarheid en kosten

Door middel van een cursus kunnen professionals de toepassing leren van het SPACE programma. Er zijn kosten aan verbonden. Beschikbaar via de website van SPACE.

Space-programma (behandelmethode)