Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

SoVa-training

Een SoVA-training (sociale-vaardigheidstraining) is bedoeld voor kinderen en jongeren die sociaal minder vaardig zijn en hierdoor problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdgenoten en anderen. Door het oefenen van concrete situaties en het versterken van de sociale vaardigheden verminderen zij hun deze problemen.

Doelstelling

Het doel van een SoVA-training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten en/of volwassenen.

Doelgroep

Er zijn SoVA-trainingen voor verschillende doelgroepen, van jonge kinderen tot volwassenen. Behandelaren kunnen de training geven als er sprake is van een tekort aan sociale vaardigheden, bijvoorbeeld samenhangend met gedragsproblemen.

Vorm/methode

Er zijn verschillende soorten SoVA-trainingen. De vorm is afhankelijk van de specifieke situatie. Er zijn bijvoorbeeld trainingen samen met leeftijdsgenoten die dezelfde problematiek hebben. Ook zijn er trainingen die een jongere alleen met de behandelaar doet. De duur en intensiteit van de training hangen ook af van de ernst van de situatie.

Onderbouwing

Implementatie Kanjertraining: wat gaat goed en wat kan er beter? Splinter, L. & Vliek, L. (2011; herzien 2019). Interne publicatie.

Van der Knaap, L.M, Bogaerts, S., Speessen, N. M. P. G., Van Dee, L. C. A. (2011). Sociale Vaardigheidstraining op Maat. Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering. INTERVICT: Tilburg University.

Ontwikkelaars

Kanjertraining (4-16 jaar): Bart Riet, Stichting Kanjertraining
SoVa op Maat (15-21 jaar): Dr. Larissa Hoogsteder, Hoofd Behandelzaken Jeugd en Agressie en Vermogen bij de Waag

Beschikbaarheid en kosten

Neem contact op met de ontwikkelaar.