Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ is een behandelmethode voor jongeren met een eetstoornis. De methode gaat niet uit van een bepaald aantal zittingen, maar behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van jongeren met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn.

Algemeen

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ is een zeer waardevolle aanvulling op bestaande Engelstalige literatuur voor ouders met een kind met een eetstoornis. De op de praktijk gerichte benadering en vele tips voor concreet handelen maakt de gezinsgerichte benadering nog weer een stuk toegankelijker.

Onderbouwing

Het is de vraag in hoeverre de uitgebreidde verzameling interventies die in dit boek beschreven wordt, echt op evidence gebaseerd is. Het is wel goed te begrijpen waarom men – vanuit de ervaringen met gezinsbehandeling volgens het Maudsley Model – op zoek is gegaan naar verdieping. Men heeft daarbij wel degelijk geprobeerd gebruik te maken van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek

Verzorging van de behandelmethode

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ is een goed verzorgd boek, niet te lang maar wel veelzijdig, met redelijk korte paragrafen/hoofdstukken, ondersteunende illustraties/diagrammen/tabellen, concrete aanwijzingen en opdrachten bij ieder hoofdstuk, praktische voorbeelden.

Datum beoordeling

18 juni 2010
Samenvatting geschreven door E.M.M. van Alphen, kinder- en jeugdpsychiater, Programmaleider Zorgprogramma eetstoornissen Curium-LUMC te Oegstgeest.

Doelgroep Skills-based learning

Een boek dat geschreven is als handleiding voor ouders en verzorgenden, maar is ook van nut voor professionals die deze ouders/verzorgenden willen ondersteunen.

Doelstelling

Het optimaal leren inzetten van kennis en vaardigheden, die nodig zijn om mensen met een eetstoornis te kunnen steunen en aan te moedigen, en om ze te kunnen helpen los te komen van de factoren die herstel belemmeren.

Aantal zittingen

Behandelmethode Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder zet niet in op een bepaald aantal zittingen, maar behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van adolescenten met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn. Het boek van Lock et al. uit 2001 en het boek van le Grange en Lock uit 2007 bieden wèl een voorgestuctureerde vorm van gezinsbehandeling van respectievelijk Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa, en geven ook een goede basis voor een behandelmodel. Treasure et al. hebben als aanvulling hierop een schat aan praktische tips en vaardigheden verzameld, deels gebaseerd op evidence-based interventies (uit de hoek van Motivational Interviewing technieken bijvoorbeeld), deels op eigen ervaring.

Vorm

Dit Engelstalige boek bevat een inleiding, en 14 hoofdstukken, over o.a.

 • Hoe te beginnen met veranderen
 • Feiten over eetstoornissen (psycho-educatie)
 • Verschillen in gezins-copingstijlen
 • Hoe werkt verandering?
 • Hoe ga je met stress om, hoe houd je vol?
 • Omgaan met medische complicaties
 • Tips voor goede communicatie
 • Invloed van (gezins)interacties bij eetstoornissen
 • Hoe kan je invloed hebben op (vergroting van) probleemoplossend vermogen en “emotionele intelligentie”?
 • Te weinig eten en wat doe je er aan?
 • Hulp bij over-eten en eetbuien
 • Omgaan met moeilijk gedrag

Uitvoerenden

De basis van het (New) Maudsley Model is dat ouder(s)/verzorgenden er vertrouwen in kunnen krijgen dat ze bij machte zijn hun kind bij het herstelproces van een eetstoornis te ondersteunen. De kans op herstel kan door effectieve steun vanuit het gezin aanzienlijk vergroot worden. Professionals nemen in dit model niet de zorg voor een kind over, maar coachen ouders èn adolescent op hun weg van verandering en naar herstel. Sommige Nederlandssprekende ouders zullen graag van dit Engelstalige boek gebruik kunnen en willen maken, en er al zelf mee aan de slag gaan. Anderzijds: Nederlandstalige professionals kunnen in een therapeutisch proces gebruik maken van elementen uit dit boek.

Voorbereiding

Voor professionals bieden de handleidingen van Lock en le Grange handvatten om hun eigen positie in een gezinsgerichte benadering te leren begrijpen. Het drie-fasenmodel in die handleidingen biedt een kader om zorg-op-maat te kunnen bieden afgestemd op de individuele situatie van de adolescent en gezin.

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

Auteur: Treasure, Janet; Smith, Gráinne; Crane, Anne.
Uitgever: Routledge, London 2007

Auteur: Treasure, Janet; Smith, Gráinne; Crane, Anne.
Uitgever: Routledge, London 2007