Betrouwbare kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Schematherapie voor adolescenten (SFT)

Schematherapie bij kinderen en adolescenten (behandelmethode)

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die uitgaat van ervaringen uit de jeugd die leiden tot diepgewortelde overtuigingen en hardnekkige gedragspatronen. Schematherapie richt zich op het leren herkennen en doorbreken van patronen door middel van het vergroten van een gezonde en sterke coping.

Doelstelling

Het doel van schematherapie is om negatieve patronen minder invloed op het leven te laten hebben en meer ruimte vrij te maken voor positieve ervaringen en een betere zelfontwikkeling. Jongeren leren meer grip op hun gedachten en emoties te krijgen en zullen zich meer opgewassen voelen tegen problemen. Het uiteindelijke doel is dat jongeren zich prettiger, gezonder en gelukkiger gaan voelen.

Doelgroep

Schematherapie is bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar, die dreigen vast te lopen en het gevoel hebben steeds in dezelfde valkuil te stappen, door de manier waarop ze op bepaalde situaties reageren. Ze willen dit graag veranderen, maar weten niet hoe.

Vorm/methode

Jongere en behandelaar sporen samen op – door vragenlijsten in te vullen – waar de schema’s vandaan komen en hoe ze tot op de dag van vandaag in stand blijven. Daarna werken jongere en behandelaar aan het veranderen van de verkeerde schema’s aan de hand van gesprekken en verschillende oefeningen. De besteedt aandacht aan het heden, het verleden en de opvoeding. Dit is meestal ingrijpend, omdat het vaak gaat om verdrietige, pijnlijke of traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot het ontstaan van een verkeerd schema. Wanneer het besef ontstaat dat iemand zelf niets kan doen aan het ontstaan van een verkeerd schema, komt er ruimte voor andere, positievere gevoelens en gedrag.

De therapie duurt in het algemeen tussen de een en drie jaar en bestaat uit wekelijkse gesprekken.

Onderbouwing

Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten. Redacteuren: Dr. Jeffrey Roelofs, Dr. Marjolein van Wijk-Herbrink, Drs. Mieke Boots; Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum.

Ontwikkelaars

Nadat uit onderzoek gebleken was dat schematherapie bij volwassenen heel effectief was, hebben hulpverleners werkzaam in de jeugdhulp Schematherapie voor adolescenten ontwikkeld.

Beschikbaarheid en kosten

Workshops voor schematherapie bij adolescenten zijn te volgen via schematherapieopleidingen.nl.
Meer informatie en data

Schematherapie bij kinderen en adolescenten (behandelmethode)